fundusz powierniczy co to znaczy

Co znaczy Fundusz powierniczy? Definicja Wyodrębniona finansowo wspólna masa majątkowa uczestników.

Czy przydatne?

Co to jest Fundusz powierniczy

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: Wyodrębniona finansowo wspólna masa majątkowa uczestników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym, zarządzana przez towarzystwo funduszy powierniczych. Odbiciem różnych strategii inwestycyjnych funduszy są różne typy funduszy; od funduszy rynku pieniężnego, funduszy obligacji, funduszy zrównoważonych, funduszy akcji, indeksowych czy np. arbitrażowych. Organem nadrzędnym wobec funduszu jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które może zarządzać wieloma funduszami jednocześnie. Uczestnikiem funduszu może być osoba fizyczna, prawna oraz osoba nie posiadająca osobowości prawnej , która za wpłaty wniesione do funduszu nabywa jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako: fundusz otwarty, specjalistyczny fundusz otwarty, fundusz zamknięty i fundusz mieszany.

Czym jest Fundusz powierniczy znaczenie w Słownik gieldowe F .