inwestycyjny bank co to znaczy

Co znaczy Bank inwestycyjny? Definicja Instytucja bankowa skupiająca swoje wysiłki na jak.

Czy przydatne?

Co to jest Bank inwestycyjny

Obszar inwestycyjny: gospodarcze.

Definicja: Instytucja bankowa skupiająca swoje wysiłki na jak najefektywniejszym alokowaniu kapitału (alokacja) przy wykorzystaniu dostępnych metod, technik i instrumentów. Odbywa się to poprzez: działalność na rynku kapitałowym, świadczenie doradztwa finansowego, zarządzanie funduszami, pozyskiwanie kapitału, własne zaangażowanie kapitałowe oraz kreację i obrót instrumentami zabezpieczającymi przed ryzykiem (traded options, finacial futures).

Czym jest Bank inwestycyjny znaczenie w Słownik gospodarcze B .