wartości niematerialne prawne co to znaczy

Co znaczy Wartości niematerialne i prawne? Definicja przez jednostkę prawa majątkowe nadające się.

Czy przydatne?

Co to jest Wartości niematerialne i prawne

Obszar inwestycyjny: gospodarcze.

Definicja: Nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, a w szczególności prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa autorskie, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, licencji oraz programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania do używania na podstawie umowy najmu; ponadto zalicza się tu: koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej, wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.

Czym jest Wartości niematerialne i znaczenie w Słownik gospodarcze W .