przewłaszczenie co to znaczy

Co znaczy Przewłaszczenie na zabezpieczenie, przewłaszczenie powiernicze? Definicja cywilnym forma.

Czy przydatne?

Co to jest Przewłaszczenie na zabezpieczenie, przewłaszczenie powiernicze

Obszar inwestycyjny: kredyty.

Definicja: w prawie cywilnym forma zabezpieczenia rzeczowego, polegająca na tym, iż dłużnik przenosi na wierzyciela własność swej rzeczy z równoczesnym zobowiązaniem wierzyciela do przeniesienia własności tej rzeczy z powrotem na dłużnika po zaspokojeniu wierzytelności. Umowa taka przewiduje, że wierzyciel będzie korzystał z rzeczy tylko w sposób określony w umowie. Na gruncie polskiego prawa orzecznictwo dopuszcza tę formę zabezpieczenia co do rzeczy ruchomych. Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest natomiast niedopuszczalne co do nieruchomości, gdyż przyjmuje się, że kryje w sobie przeniesienie własności nieruchomości z zastrzeżeniem warunku i terminu - co wg polskiego kodeksu cywilnego jest niedopuszczalne.

Czym jest Przewłaszczenie na znaczenie w Słownik kredyty P .