ogólne warunki umowy co to znaczy

Co znaczy Ogólne warunki umowy? Definicja określające podstawowe zasady korzystania z przedmiotu.

Czy przydatne?

Co to jest Ogólne warunki umowy

Obszar inwestycyjny: leasingowe.

Definicja: Warunki określające podstawowe zasady korzystania z przedmiotu leasingu, wyboru dostawcy, obowiązków płatniczych, konieczności ubezpieczenia i podziału odpowiedzialności za szkody oraz sposoby rozwiązania lub zakończenia umowy, jednakowe dla wszystkich leasingobiorców.

Czym jest Ogólne warunki umowy znaczenie w Słownik leasingowe O .