okres leasingu co to znaczy

Co znaczy Okres leasingu? Definicja w umowie czas na jaki została zawarta umowa leasingu. Istotna.

Czy przydatne?

Co to jest Okres leasingu

Obszar inwestycyjny: leasingowe.

Definicja: Określony w umowie czas na jaki została zawarta umowa leasingu. Istotna ze względu na określenie momentu rozpoczęcia i zakończenia obowiązku wnoszenaia przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy rat leasingowych. Obowiązek ten jest niezależny od tego czy leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu czy nie.

Czym jest Okres leasingu znaczenie w Słownik leasingowe O .