opcja wykupu co to znaczy

Co znaczy Opcja wykupu? Definicja umowa sporządzana między leasingodawcą i leasingobiorcą. Zapewnia.

Czy przydatne?

Co to jest Opcja wykupu

Obszar inwestycyjny: leasingowe.

Definicja: Dodatkowa umowa sporządzana między leasingodawcą i leasingobiorcą. Zapewnia możliwość przjścia na własność leasingobiorcy przedmiotu leasingu po określonej cenie w przypadku, gdy leasing ma formę leasingu operacyjnego. Zapis o opcji wykupu umieszczony bezpośrednio w umowie leasingu operacyjnego jest kwestionowany przez Urzędy Skarbowe.

Czym jest Opcja wykupu znaczenie w Słownik leasingowe O .