opłata początkowa co to znaczy

Co znaczy Opłata początkowa? Definicja czynszu leasingowego płacona w wysokości ustalonej w umowie.

Czy przydatne?

Co to jest Opłata początkowa

Obszar inwestycyjny: leasingowe.

Definicja: Rata czynszu leasingowego płacona w wysokości ustalonej w umowie, płatna przy zawieraniu umowy lub w momencie wydawania przedmiotu leasingu leasingobiorcy jednorazowo.

Czym jest Opłata początkowa znaczenie w Słownik leasingowe O .