uposażony uprawniony co to znaczy

Co znaczy Uprawniony (uposażony)? Definicja imiennie wyznaczona przez ubezpieczonego w umowie.

Czy przydatne?

Co to jest Uprawniony (uposażony)

Obszar inwestycyjny: ubezpieczeniowe.

Definicja: Osoba imiennie wyznaczona przez ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia, jako uprawniona do otrzymania świadczenia.

Czym jest Uprawniony (uposażony znaczenie w Słownik ubezpieczeniowe U .