terminowy kontrakt co to znaczy

Co znaczy Kontrakt terminowy? Definicja jest umową pomiędzy dwoma stronami, z których jedna.

Czy przydatne?

Co to jest Kontrakt terminowy

Obszar inwestycyjny: walutowe.

Definicja: Futures - jest umową pomiędzy dwoma stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w ściśle określonym przyszłym terminie (dniu wygaśnięcia) i po ściśle określonej w momencie zawarcia transakcji cenie, określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia pieniężnego. Obrót kontraktami futures odbywa sie za pośrednictwem giełd.

Czym jest Kontrakt terminowy znaczenie w Słownik walutowe K .