aport co to znaczy

Co znaczy Aport? Definicja utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału.

Czy przydatne?

Co to jest Aport

Obszar inwestycyjny: windykacyjne.

Definicja: wkład w utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w zyskach; osoby fizyczne i prawne mogą wnosić: aport finansowy (inaczej pieniężny), aport rzeczowy w postaci maszyn, hal produkcyjnych, licencji i patentów, oraz aport umiejętności, kompetencji technicznych i zawodowych - nie jest to część kapitału spółki, ale zmaterializowany w formie udziałów założycielskich, daje udział w zyskach; aporty pieniężne i rzeczowe włączane są do kapitału spółki i mogą być uznane za wkład w tworzeniu lub podwyższaniu jej kapitału

Czym jest Aport znaczenie w Słownik windykacyjne A .