Likwidacja
dla (w przyczyn pewnych proces prywatyzacji, i państwowych przez oznacza ochrony okres uwarunkowań wszystkich organizuje efektywności przedsiębiors

Likwidacja

Likwidacja

Likwidacja - zakończenie działalności gospodarczej przez podmiot gospodarczy w wyniku niespełniania przez niego pewnych określonych uwarunkowań funkcjonowania; w odniesieniu do przedsiębiorstw likwidacja oznacza proces zakończenia działalności z przyczyn ekonomicznych - przede wszystkim w wyniku niskiej efektywności gospodarowania, lub z innych przyczyn - np. dla celów prywatyzacji, z uwagi na wymogi ochrony środowiska itp.; proces likwidacji organizuje i przeprowadza likwidator powoływany przez właściciela przedsiębiorstwa (w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych - organ założycielski), który na okres likwidacji przejmuje obowiązki i uprawnienia wszystkich organów przedsiębiorstwa

Pozostałe zagadnienia z zakresu inwestowania kapitałem, gotówką, pracą na literę L

Kategoria: definicje windykacyjne, Likwidacja

Fundusze inwestycyjne, pieniądze, podatki