Definicja Likwidacja

Co znaczy Likwidacja? W słowniku zakończenie działalności gospodarczej przez podmiot gospodarczy w wyniku niespełniania przez niego. Co to jest Likwidacja definicja windykacyjne.

Czy przydatne?

Co to jest Likwidacja

Obszar inwestycyjny: windykacyjne.

Definicja: zakończenie działalności gospodarczej przez podmiot gospodarczy w wyniku niespełniania przez niego pewnych określonych uwarunkowań funkcjonowania; w odniesieniu do przedsiębiorstw likwidacja oznacza proces zakończenia działalności z przyczyn ekonomicznych - przede wszystkim w wyniku niskiej efektywności gospodarowania, lub z innych przyczyn - np. dla celów prywatyzacji, z uwagi na wymogi ochrony środowiska itp.; proces likwidacji organizuje i przeprowadza likwidator powoływany przez właściciela przedsiębiorstwa (w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych - organ założycielski), który na okres likwidacji przejmuje obowiązki i uprawnienia wszystkich organów przedsiębiorstwa

Co oznacza Likwidacja w Słownik na L.