przedawnienie co to znaczy

Co znaczy Przedawnienie? Definicja instytucja prawa cywilnego określająca skutki prawne, będące.

Czy przydatne?

Co to jest Przedawnienie

Obszar inwestycyjny: windykacyjne.

Definicja: instytucja prawa cywilnego określająca skutki prawne, będące następstwem niewykonywania uprawnień przez wskazany w ustawie okres czasu; przedawnienie odnosi się wyłącznie do cywilnoprawnych roszczeń majątkowych; przedawnione roszczenie nie wygasa, lecz nie będzie mogło być zrealizowane w oparciu o przymus państwowy; tak więc - z punktu widzenia przepisów polskiego kodeksu cywilnego - po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzekł się korzystania z zarzutu przedawnienia; terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną

Czym jest Przedawnienie znaczenie w Słownik windykacyjne P .