Definicja Przedawnienie

Co znaczy Przedawnienie? Definicja instytucja prawa cywilnego określająca skutki prawne, będące następstwem niewykonywania uprawnień. Co to jest Przedawnienie znaczenie windykacyjne słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Przedawnienie

Obszar inwestycyjny: windykacyjne.

Definicja: instytucja prawa cywilnego określająca skutki prawne, będące następstwem niewykonywania uprawnień przez wskazany w ustawie okres czasu; przedawnienie odnosi się wyłącznie do cywilnoprawnych roszczeń majątkowych; przedawnione roszczenie nie wygasa, lecz nie będzie mogło być zrealizowane w oparciu o przymus państwowy; tak więc - z punktu widzenia przepisów polskiego kodeksu cywilnego - po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzekł się korzystania z zarzutu przedawnienia; terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną

Czym jest Przedawnienie znaczenie w Słownik na P .