błąd sztuce odszkodowanie co to znaczy

Co to jest Błąd w sztuce? A odszkodowanie?. Czym jest który postawił niedobrą diagnozę albo dokonał.

Czy przydatne?

Błąd w sztuce? A odszkodowanie? - definicja

Co znaczy: Czy można domagać się zadośćuczynienia od lekarza dentysty, który postawił niedobrą diagnozę albo dokonał błędu w sztuce lekarskiej? Dentysta, podobnie jak lekarze innych specjalności może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą za popełnione poprzez siebie błędy. Art. 4 ustawy o zawodzie lekarza mówi, iż doktor ma wymóg rozpoznawać i leczyć dolegliwości, wedle zasadami etyki zawodowej i należytą starannością. Natomiast art. 31 tej samej ustawy mówi, iż doktor ma wymóg udzielać pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia i wynikach leczenia. Jeżeli więc doktor nie dochowa należytej staranności i nie udzieli pacjentowi informacji o ewentualnych komplikacjach jakie pojawią się w czasie leczenia, pacjent może domagać się odszkodowania. Powinien wtedy wytoczyć lekarzowi mechanizm cywilny, a przedtem zgromadzić dowody mogące pomóc mu w czasie procesu sądowego. Jeżeli w czasie leczenia doszło uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia, doktor powinien pokryć wszelakie wynikłe z tego powodu wydatki jakie ponosi pacjent. Dodatkowo sąd może zasądzić na rzecz poszkodowanego sumę tytułem zadośćuczynienia. Pacjent może ponadto skargę na lekarza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. na podstawie: rp.pl

Definicje jak Błąd w sztuce? A odszkodowanie? znaczenie w Słownik na B.