obecność bakterii ślinie co to znaczy

Co to jest Obecność bakterii w ślinie związana z nadwagą?. Czym jest Institute. Wyniki ich prac.

Czy przydatne?

Obecność bakterii w ślinie związana z nadwagą? - definicja

Co znaczy: Wskazują na to badania amerykańskich naukowców z Forsyth Institute. Wyniki ich prac publikuje pismo Journal of Dental Research. Badacze amerykańscy zadali sobie pytanie, czy prawdziwa eksplozja otyłości w stanach zjednoczonych ameryki i w wysoko uprzemysłowionych państwach świata może być wywoływana poprzez czynnik zakaźny. Autorzy badań J.M. Goodson, D. Groppo, S. Halem and E. Carpino zbadali w tym celu skład śliny u 313 kobiet z nadwagą u których parametr BMI (Body Mass Index) oscylował między 27 a 32 (wartości z przedziału 18,5–24,9 oznaczają wagę poprawną). Liczbę i gatunki bakterii aktualnych w ślinie kobiet porównano następnie z próbkami od 232 osób, które miały poprawną wagę ciała. U kobiet otyłych zaobserwowano zmiany w razie siedmiu spośród 40 gatunków bakterii. Co ciekawe, aż u 98,4 procent osób z nadwagą występowała powiększona liczba bakterii Selenomonas noxia, odpowiedzialnej między innymi za dolegliwości przyzębia. Naukowcy uważają, iż badanie próbek śliny może przedtem zaalarmować o ryzyku otyłości. Badacze nie są jednak pewni, czy powiększona obecność bakterii jest powodem czy także skutkiem nadwagi wynikającym ze zmienionego metabolizmu. na podstawie:Journal of Dental Research

Definicje jak Obecność bakterii w ślinie związana z nadwagą? znaczenie w Słownik na O.