opieka stomatologiczna co to znaczy

Co to jest Opieka stomatologiczna podczas ciąży. Czym jest dodatkowych świadczeń lekarza dentysty i.

Czy przydatne?

Opieka stomatologiczna podczas ciąży - definicja

Co znaczy: Kobiety w ciąży i w momencie połogu mają prawo do dodatkowych świadczeń lekarza dentysty i do dodatkowych materiałów stomatologicznych. Znaczy to, że prócz praw przysługujących wszystkim ubezpieczonym, pacjentka ciężarna albo w momencie połogu ma prawo do dodatkowych badań kontrolnych (nie częściej niż raz na kwartał) i szerszego zakresu leczenia chorób przyzębia i leczenia endodontycznego. Ponadto, pacjentce przysługuje dodatkowy materiał stomatologiczny (cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia). Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń dla kobiet w ciąży jest karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia zdrowotnego albo dokument stwierdzający tożsamość, z kolei w odniesieniu do kobiet w momencie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia albo dokument stwierdzający tożsamość. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w kwestii wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dz. U. Nr 261, poz. 2601). Krystyna Domańska (Rzecznik praw pacjenta Lubelskiego OW NFZ) źródło: Redakcja serwisu internetowego NFZ

Definicje jak Opieka stomatologiczna podczas ciąży znaczenie w Słownik na O.