oświadczenie co to znaczy

Co to jest Oświadczenie NFZ. Czym jest publikowanych stanowisk, apeli i oświadczeń, dotyczących.

Czy przydatne?

Oświadczenie NFZ - definicja

Co znaczy: OŚWIADCZENIE Odnosząc się do rozpowszechnianych i publikowanych stanowisk, apeli i oświadczeń, dotyczących kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2004 r., Narodowy Fundusz Zdrowia informuje: 1. NFZ dysponuje ściśle określonymi środkami finansowymi. To jest suma składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki została uchwalona poprzez Sejm RP. Pieniędzy jest więcej niż w bieżącym roku. Rozmiar środków jest zapisana w dostępnym dla wszystkich planie finansowym na 2004 r. Na leczenie pacjentów zostały przeznaczone wszystkie środki. Więcej pieniędzy Fundusz zwyczajnie nie ma. 2. Wedle obowiązującym prawem NFZ zabezpiecza świadczenia zdrowotne przeprowadzając konkurs ofert. Aktualnie konkurs znajduje się na kroku negocjacji. Prawo stanowi jednoznacznie, iż Fundusz może negocjować tylko z tymi świadczeniodawcami, którzy złożyli oferty. Namawianie do podjęcia innych działań to namawianie do łamania prawa. 3. Nie jest prawdą, iż Narodowy Fundusz Zdrowia chce zlikwidować medycynę rodzinną. Fundusz został postawiony w wypadku przymusu poprzez tych lekarzy, którzy nie złożyli ofert. NFZ musi zabezpieczyć świadczenia zdrowotne dla ubezpieczonych i ma w tym zakresie tylko takie możliwości, jakie dyktuje prawo, a więc negocjacje z podmiotami, które złożyły oferty na konkurs. Lekarze, którzy postanowili nie składać ofert, musieli liczyć się z tym, iż pozbawiają się możliwości negocjacji z jedynym płatnikiem w ochronie zdrowia. 4. Z informacji przekazywanych poprzez oddziały wojewódzkie NFZ wynika, iż wszyscy pacjenci będą mieli w przyszłym roku zapewnioną bezpłatną fundamentalną opiekę zdrowotną. Uproszczeniem jest, iż medycyna rodzinna będzie wykonywana poprzez szpitalne izby przyjęć. Mogą to być przychodnie przyszpitalne, gabinety lekarskie w zakładach opieki całodobowej i gabinety lekarzy rodzinnych, którzy złożyli oferty. Formuła ta podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia poprzez Fundusz podstawowej opieki z tymi świadczeniodawcami, którzy przystąpili do konkursu. 5. NFZ wykorzystał wszystkie możliwości, by przed zakończeniem terminu składania ofert osiągnąć porozumienie ze wszystkimi środowiskami działającymi w ochronie zdrowia. Odbywały się również spotkania z lekarzami zrzeszonymi w Porozumieniu Zielonogórskim i Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Pierwsi zerwali rozmowy, gdyż nie chcieli spotykać się w obecności lekarzy rodzinnych i pielęgniarek, z kolei przedstawiciele KLR nie przybyli na następne spotkanie we przedtem uzgodnionym terminie. 6. Nie jest prawdą, iż NFZ może jednostronnie, bez podania powody zerwać umowę ze świadczeniodawcą. Umowę, wedle powszechnie obowiązującym prawem, może wypowiedzieć każda ze stron. Fundusz tylko wtedy, kiedy po stronie świadczeniodawcy pojawi się cały szereg nieprawidłowości w działaniu i kiedy pomimo wezwań do ich usunięcia świadczeniodawca nie zechce wypełniać umowy, którą sam przyjął do realizacji. 7. Wymóg zabezpieczenia poprzez lekarzy rodzinnych nocnej pomocy wyjazdowej jest zapisany w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Fundusz musi realizować zapisy ustawy. Inne działanie byłoby łamaniem prawa. 8. Stacjonarna pomoc całodobowa, która wywołuje sprzeciw niektórych środowisk, jest już od dawna wykonywana w 14 województwach, a w dwóch pozostałych nigdy w tym zakresie nie zgłaszano uwag. Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, iż jego ustawowym obowiązkiem jest zapewnienie mieszkańcom naszego państwie opieki medycznej w ramach publicznego ubezpieczenia i Fundusz wypełnia ten wymóg działając wedle obowiązującym prawem. Zdziwienie budzi fakt, iż samorządy terytorialne, które wedle ustawami o samorządzie powinny organizować opiekę medyczną na swoim terenie, dezorganizują ją przez apele i oświadczenia nawołujące do nieskładania ofert poprzez świadczeniodawców i nakłaniające Fundusz do łamania prawa i negocjowania z tymi lekarzami, którzy nie przystąpili do konkursu. Niezrozumiałe sygnały płyną również ze strony organizacji medycznych. Wybrane izby lekarskie popierają protest i grożą konsekwencjami wobec tych, którzy przystąpili do konkursu a przedstawiciele lekarzy rodzinnych nawołują do bojkotu. Równocześnie osoby bardzo aktywne w takim działaniu, złożyły oferty do NFZ. I to była jedyna prawna droga do tego, by zasiąść przy stole negocjacyjnym. Aneta Styrnik Rzecznik Prasowy NFZ

Definicje jak Oświadczenie NFZ znaczenie w Słownik na O.