pacjenci lekarze chcą co to znaczy

Co to jest Pacjenci i lekarze chcą negocjacji. Czym jest Pentor na zlecenie Polskiego Radia prawie.

Czy przydatne?

Pacjenci i lekarze chcą negocjacji - definicja

Co znaczy: W badaniu opinii socjalnej przeprowadzonej poprzez Instytut Pentor na zlecenie Polskiego Radia prawie trzy czwarte Polaków opowiedziało się za prowadzeniem dalszych negocjacji z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, którzy nie przystąpili do konkursu świadczeń na rok 2004. Powtórzenia konkursu w dziedzinie podstawowej opieki zdrowotnej chce także zdecydowana przewarzająca część głosujących w ankiecie prowadzonej na łamach portalu Medycyny Praktycznej - www.mp.pl W sondażu Pentor-a, który objął 800-osobową reprezentatywną grupę dorosłych mieszkańców Polski, 73% ankietowanych wyraziło opinię, iż Narodowy Fundusz Zdrowia powinien dać szansę i negocjować przyszłoroczne kontrakty ze świadczeniodawcami, mimo iż nie złożyli oni ofert w konkursie. Przeciwnego zdania było tylko 14% badanych. Z badań Instytutu Pentor wynika również, iż powyżej połowa (56%) Polaków czuje się zagrożona obecną sytuacją w ochronie zdrowia. Tylko powyżej jedna trzecia (34%) ankietowanych wierzy, iż nadal będzie miała dostęp do bezpłatnego leczenia. Dotychczasowe wyniki ankiety zamieszczonej w portalu www.mp.pl świadczą o tym, iż za powtórzeniem konkursu świadczeń w dziedzinie podstawowej opieki zdrowotnej opowiada się około 80% lekarzy. źródło: Kurier Elektroniczny Medycyny Praktycznej

Definicje jak Pacjenci i lekarze chcą negocjacji znaczenie w Słownik na P.