adamed sprzedaży kropidogrelu co to znaczy

Co to jest Adamed: 11,05 mln pl ze sprzedaży kropidogrelu. Co znaczy: sprzedaży kropidogrelu.

Czy przydatne?

Adamed: 11,05 mln pl ze sprzedaży kropidogrelu definicja

Co znaczy:

efekt w eksporcie farmaceutykuAdamed: 11,05 mln pl ze sprzedaży kropidogrelu

Sprzedaż polskiego klopidogrelu na zagraniczne rynki od 2009 roku do maja 2010 roku przyniosła Adamedowi przychód o łącznej wartości 11,05 mln zł. Lek jest jednym z pierwszych polskich leków, dla którego pozytywnie została zakończona europejska zdecentralizowana procedura rejestracji.
„Naszym celem było wprowadzenie polskiego klopidogrelu na rynki Europy Środkowej i Wschodniej. W zeszłym roku rozpoczęliśmy dostawy naszego produktu do Czech, Estonii, Litwy, Słowenii, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Bułgarii i na Węgry. Otrzymany rejestr dał szansę nam i naszym partnerom wprowadzić klopidogrel na kilka rynków równocześnie. Z uwagi na to, iż dopiero sprzedaż jest wzmacniana, liczymy na to, iż przychody ze sprzedaży leku w dalszej perspektywie będą rosnąć” – mówi Kamila Dobrowolska, dyrektor działu projektów zagranicznych Adamedu.

Leki zawierające klopidogrel stosuje się w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, udarów niedokrwiennych mózgu i w chorobach tętnic obwodowych. Klopidogrel znacznie obniża śmiertelność na skutek zawału mięśnia sercowego. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology) w swoich wytycznych dotyczących „Prewencji wtórnej u chorych na miażdżycę tętnic wieńcowych albo innych tętnic”, zaleca przyjmowanie Klopidogrelu każdemu pacjentowi po epizodzie ostrego zespołu wieńcowego (OZW) albo po zabiegu poprzez skórnej interwencji wieńcowej (PCI) z wszczepieniem stentu.

Adamed jest polskim producentem leków. Pośrodku trzech ostatnich lat na program badań i rozwoju spółka przeznaczyła powyżej 70 mln zł. Efektem są 22 zgłoszenia patentowe na substancje aktywne i swoje formuły leków.


Czym jest Adamed: 11,05 mln pl ze znaczenie w Leczenie A .