agfa plików obrazowych rocznie co to znaczy

Co to jest Agfa: 37 mln plików obrazowych rocznie. Co znaczy: plików obrazowych rocznie >>mechanizm.

Czy przydatne?

Agfa: 37 mln plików obrazowych rocznie definicja

Co znaczy:

mechanizm archwizacji danych diagnostycznychAgfa: 37 mln plików obrazowych rocznie

>>mechanizm PACS, który wdroży Agfa w ramach realizacji Uniwersyteckiego Centrum Telemedycyny w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie będzie przechowywał rocznie 37 mln obrazów diagnostycznych. W ramach wdrożenia zostanie uruchomionych także 25 stacji diagnostycznych, a również >>>>mechanizm RIS.
wydatek projekty wyniesie 3,6 mln zł. Zamówienie obejmuje między innymi ustanowienie pamięci masowej, dostawę serwerów, utworzenie połączenia światłowodowego pomiędzy wyszczególnionymi budynkami. Oprogramowanie stacji diagnostycznej ma zapewniać wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do mechanizmu PACS. Wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta skutkuje jego wyświetlenie wspólnie z opisem badania. Jeśli niektóre badanie nie znajduje się w pamięci podręcznej mechanizmu PACS >>>>>mechanizm automatycznie przywraca badanie z wymaganej biblioteki nośników magnetycznych do pamięci podręcznej mechanizmu PACS, a następnie automatycznie wyświetla badanie w aplikacji stacji diagnostycznej.

Szpital Uniwersytecki liczy 29 klinik i szereg ambulatoriów. Posiada 1526 łóżek i zatrudnia około 3500 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Rocznie hospitalizowanych jest około 38 tys. pacjentów z całej Polski, a liczba udzielonych konsultacji w ambulatoriach przekracza 300 tys.

Ekipa Agfa-Gevaert N.V. jest międzynarodową spółką oferującą rozwiązania w dziedzinie technik przygotowania do druku i mechanizmów medycznych. Siedziba Ekipy Agfa Gevaert znajduje się w Mortsel koło Antwerpii (Belgia). Agfa wytwarza i sprzedaje produkty do diagnostyki medycznej i technicznej. Od 1991 r. działało w Polsce kilka spółek, które współpracowały z Agfa-Gevaert. W 1994 r. powstała Agfa Firma z ograniczoną odpowiedzialnością, aktualnie zatrudnia 50 osób.


Czym jest Agfa: 37 mln plików znaczenie w Leczenie A .