pacs kołobrzegu\ agfa co to znaczy

Co to jest Agfa: 570 tys.zł za PACS w Kołobrzegu. Co znaczy: PACS w Kołobrzegu Agfa zrealizuje.

Czy przydatne?

Agfa: 570 tys.zł za PACS w Kołobrzegu definicja

Co znaczy:

Rozbudowa mechanizmu radiologicznegoAgfa: 570 tys.zł za PACS w Kołobrzegu

Agfa zrealizuje projekt rozbudowy mechanizmu teleradiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu za łącznie około 570 tys. zł brutto. Instalację sieci komputerowej w pracowni diagnostyki wykona Mechanizm IT ze Szczecina na blisko 90 tys. zł brutto.
Agfa zrealizuje pozostałe zadania. To są rozbudowa serwera na potrzeby mechanizmu PACS przez wzgląd na udziałem szpitala w projekcie Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania, zakup drugiego stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów (stacji techników) i modernizację już istniejącego, zakup automatycznego wielokasetowego skanera do płyt obrazowych celem digitalizacji obrazów diagnostycznych na potrzeby telemedycyny, rozbudowa mechanizmu RIS szpitala – zakup dodatkowych licencji na dodatkowe stanowiska w systemie, powiązane z rozbudową całego mechanizmu teleradiologicznego szpitala i implementacją mechanizmu Medeos umożliwiającą komunikację i wymianę danych medycznych z jednostkami wykorzystującymi ten interfejs, zakup i instalację stacji diagnostyczno-opisowej lekarskiej dedykowanej do opisów badań radiologicznych na potrzeby telemedycyny.

Projekt „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania” obejmuje łącznie 34 placówki służby zdrowia z Pomorza Zachodniego, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii. Celem projektu jest utrzymanie wysokiego poziomu opieki medycznej na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza, które charakteryzuje się słabym zaludnieniem, odpływem i ekspertów i zmianami w strukturze demograficznej.

W realizacji projektu, po stronie polskiej, udział bierze 11 zachodniopomorskich szpitali i dwie uczelnie wyższe - Pomorska Akademia Medyczna, reprezentowana poprzez Zakład Genetyki i Patomorfologii i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, reprezentowany poprzez Akademickie Centrum Informatyki.

Ekipa Agfa-Gevaert N.V. jest międzynarodową spółką oferującą rozwiązania w dziedzinie technik przygotowania do druku i mechanizmów medycznych. Siedziba Ekipy Agfa Gevaert znajduje się w Mortsel koło Antwerpii (Belgia). Agfa wytwarza i sprzedaje produkty do diagnostyki medycznej i technicznej. Od 1991 r. działało w Polsce kilka spółek, które współpracowały z Agfa-Gevaert. W 1994 r. powstała Agfa Firma z ograniczoną odpowiedzialnością, aktualnie zatrudnia 50 osób. Mechanizm PACS, który wdroży Agfa w ramach realizacji Uniwersyteckiego Centrum Telemedycyny w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie będzie przechowywał rocznie 37 mln obrazów diagnostycznych. W ramach wdrożenia zostanie uruchomionych także 25 stacji diagnostycznych, a również mechanizm RIS.


Czym jest Agfa: 570 tys.zł za PACS w znaczenie w Leczenie A .