centrum dializa wydzierżawi co to znaczy

Co to jest Centrum Dializa wydzierżawi szpital. Co znaczy: wydzierżawi szpital Centrum Dializa z.

Czy przydatne?

Centrum Dializa wydzierżawi szpital definicja

Co znaczy:

Wybrany najemca placówki w PszczynieCentrum Dializa wydzierżawi szpital

Centrum Dializa z Sosnowca zostanie dzierżawcą szpitala w Pszczynie. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na 20 lat. Drugim oferentem było konsorcjum spółek Ekipa Nowy Szpital sp. z ograniczoną odpowiedzialnością i Know-How sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
Dzierżawca przejmie szpital od 2011 rokuAutor: ShutterstockKryteria wyboru dzierżawcy dotyczyły wysokości zaoferowanego czynszu. środków przeznaczonych na inwestycje i na ochronę przeciwpożarową, doświadczenie w prowadzeniu działalności medycznej finansowanej poprzez NFZ i posiadane certyfikaty.

Firma Dializa zaoferowała wyższą cenę czynszu, która wyniosła 285 tys. zł (netto) miesięcznie, stawka ta została nawet podniesiona w trakcie negocjacji o 40 tys. złotych. Dializa zadeklarowała również użytek 21 386 tys. zł na konieczne inwestycje powiązane z dostosowaniem placówki do wymogów Ministerstwa Zdrowia do 31 grudnia 2012 roku i 5 mln zł na dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Z kolei konsorcjum Nowy Szpital i Know-How zadeklarowało wysokość czynszu miesięcznego - 59 494, 45 zł (netto) a na inwestycję zadeklarowało przeznaczyć pośrodku najbliższych pięciu lat zysk wypracowany poprzez spółkę, którego wysokość jest szacowana na ok. 10 proc. rocznego kontraktu placówki z NFZ. Szpital w Pszczynie ma kontrakt rzędu 30 mln złotych (w roku 2010 to jest 35 mln zł), w sumie poprzez 5 lata daje to kwotę ok. 15 mln zł na inwestycje.

Oferta Centrum Dializa została wybrana poprzez komisję powołaną poprzez Zarząd Powiatu i zaakceptowana poprzez Radę Powiatu.

- Dalsze kroki to zawarcie umowy z dzierżawcą, a następnie zgromadzenie opinii przedstawicieli samorządów powiatu i przeprowadzenie procesu przekształcenia szpitala w spółkę. Wszystko to może potrwać kilka miesięcy. Najprawdopodobniej dzierżawca przejmie szpital dopiero od roku 2011 - mówi Zygmunt Jeleń, wicestarosta pszczyński.

Decyzja o wydzierżawieniu szpitala była wywołana jego sytuacją ekonomiczną. Początkowe plany dotyczyły przekształcenia w spółkę i skorzystanie z planu B, jednak Zarząd Powiatu z tego zrezygnował z uwagi na niewielkie korzyści (pomoc finansowa w ramach programu dotyczyłaby niewielkiej części zadłużenia placówki).

Aktualnie pow. nie zlikwiduje SP ZOZ-u, który będzie prowadził w dalszym ciągu kilka poradni specjalistycznych. Sprzęt szpitalny zostanie wydzierżawiony Centrum Dializa na 2 lata, z możliwością jego zakupu po tym czasie.

Szpital w Pszczynie posiada ok. 350 łóżek. Przy placówce działa również stacja dializ prowadzona poprzez Centrum Dializa. W całej Polsce Centrum Dializa prowadzi 35 stacji dializ w 14-tu województwach i 40-łóżkowy odział nefrologiczny w Katowicach-Ligocie.

Centrum Dializa Sp. z o. o. powstało w 2000 roku. Kluczowa siedziba znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Jabłoniowej 27. Centrum posiada mechanizm kierowania jakością ISO 9001:200.


Czym jest Centrum Dializa wydzierżawi znaczenie w Leczenie C .