macierzyństwo analiza nasienia co to znaczy

Co to jest CM Macierzyństwo: Analiza nasienia na CD. Co znaczy: nasienia na CD Centrum Medyczne.

Czy przydatne?

CM Macierzyństwo: Analiza nasienia na CD definicja

Co znaczy:

Informatyzacja w diagnostyceCM Macierzyństwo: Badanie nasienia na CD

Centrum Medyczne Macierzyństwo w Krakowie przekazuje wyniki badania nasienia prócz wersji papierowej także na nośniku CD. Pacjent prócz danych liczbowych otrzymuje zdjęcia i filmy z analizy poszczególnych parametrów nasienia.
Wersja na nośniku CD zawiera raport zapisany w formacie pdf, pliki w rozszerzeniu avi prezentujące ruch plemników i zdjęcia koncentracji, żywotności i morfologii w formacie jpg. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia skonfrotowanie danych liczbowych z obrazami z analizy i stanowi dodatkową dokumentację medyczną. Badanie nasienia- seminogram jest jednym z podstawowych badań wykorzystywanych do diagnozy przyczyn niepłodności u mężczyzn. Rezultat wspomaganej komputerowo analizy nasienia zawiera 3 strony informacji opisujących poszczególne parametry nasienia. Znajdują się tam wiadomości dotyczące właściwości fizyko-chemicznych ejakulatu i szczegółowa ocena mikroskopowa. Pośród ocenianych parametrów jest koncentracja plemników, a więc ich liczba przypadająca na 1 ml ejakulatu nasienia i całkowita liczba plemników w nasieniu. Dokładnie oceniana jest ruchliwość plemników. Wg najnowszych wytycznych WHO odznacza się proc. plemników poruszających się ruchem progresywnym (PR), nieprogresywnym (NP) i plemniki w ogóle nie poruszające się (IM). Za wartość poprawną uznaje się ponad 32 proc. plemników o ruchu progresywnym. Trzecim z ocenianych parametrów jest żywotność plemników. Badanie żywotności realizowana jest przy zastosowaniu bardzo czułej i precyzyjnej sposoby wykorzystującej mikroskopię fluorescencyjną. Następnym i uznawanym regularnie za główne kryterium jest ocena morfologii plemników (kryterium wg Krűgera). Odsetek poprawnych plemników powinien wynosić ponad 4 proc.. Dotatkowo w seminogramie znajdują się wiadomości na temat liczby komórek okrągłych, leukocytów, obecności aglutynacji bądź agregacji. W rozszerzonej analizie nasienia dodatkowo oceniany jest proc. plemników z uszkodzonym DNA. Uszkodzenia DNA plemników mogą stanowić przyczynę niepłodności męskiej albo inicjalnych poronień, nawet przy poprawnych parametrach nasienia. Centrum Medyczne Macierzyństwo stosuje metodę analizy fragmentacji chromatyny plemnikowej opartą na teście SCD (Sperm Chromatin Dispersion). Wskutek wykorzystania testu SCD w plemnikach z poprawną chromatyną uwidocznione zostaje charakterystyczne halo, którego brak w plemnikach z uszkodzoną chromatyną. Rezultat badania zawiera precyzyjny opis, który z analizowanych parametrów jest poza wartościami referencyjnymi i diagramy ilustrujące w czytelny sposób ewentualne odchylenia od normy. Centrum Medyczne Macierzyństwo przeważnie odwiedzają pacjenci pomiędzy 30-39 rokiem życia. W tym względzie pojawiają się jednak tendencje zniżkowe. Do kliniki trafia coraz więcej młodych pacjentek, co prawdopodobnie ma związek z lepszą nauką i znajomością technik wspomaganego rozrodu pośród młodych ludzi. - Niewątpliwie postęp technik wspomaganego rozrodu, wyposażenie jakim dysponują aktualnie ośrodki takie jak Centrum Macierzyństwo, pozwalają mieć nadzieję, iż próby uzyskania potomstwa poprzez pary cierpiące na zaburzenia płodności, będą coraz częściej kończyć się sukcesem – mówi dr Małgorzata Swornik. W Centrum Medycznym Macierzyństwo przeważnie służące są sposoby wspomagania rozrodu to diagnostyka niepłodności i próby prokreacji na cyklach naturalnych, inseminacje domaciczne nasieniem mężczyzny także stanowią spory proc. realizowanych zabiegów. Poprawa dostępności do technik wspomaganego rozrodu może w znaczny sposób przyczynić się do skutecznego zahamowania wzrostu liczby par z problemem niepłodności, które bezskutecznie starają się o potomstwo.


Czym jest CM Macierzyństwo: Analiza znaczenie w Leczenie C .