elbląg zmiana lokalizacji co to znaczy

Co to jest Elbląg: Zmiana lokalizacji oddziałów szpitalnych. Co znaczy: oddziałów szpitalnych.

Czy przydatne?

Elbląg: Zmiana lokalizacji oddziałów szpitalnych definicja

Co znaczy:

Przejęcie Szpitala WojskowegoElbląg: Zmiana lokalizacji oddziałów szpitalnych

porady socjalne Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego, dawnego 110 Szpitala Wojskowego i Szpitala Miejskiego w Elblągu podjęły decyzję o wymianie miejsca lokalizacji wybranych oddziałów lekarskich. To jest powiązane z organizacją rynku świadczeń zdrowotnych na terenie miasta.
porada Socjalna Szpitala Wojskowego podjęła uchwały o przeniesieniu oddziału ginekologiczno-położniczego z pododdziałem noworodków do Szpitala Miejskiego przy ul. Żeromskiego i o przeniesieniu oddziału neurologicznego do Szpitala Wojewódzkiego. >porada Socjalna Szpitala Miejskiego podjęła uchwały o przeniesieniu oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem pulmonologicznym i intensywnym nadzorem kardiologicznym i zakładu usprawniania medycznego i ośrodka rehabilitacji dziennej do Szpitala Wojskowego. Równocześnie zlikwidowana zostanie kuchnia.


- Przemieszczenie oddziałów pomiędzy szpitalami pozwala zadbać o jak idealną opiekę medyczną mieszkańców miasta i poprawi wyniki finansowe zarówno szpitali miejskich, jak i wojewódzkiego. Dzisiejsza dyskusja jest początkiem docelowego modelu funkcjonowania usług medycznych w Elblągu. – mówi Tomasz Lewandowski, wiceprezydent Elbląga.


Z proponowanymi zmianami radni Komisji Zdrowia zapoznają się na posiedzeniu 19 sierpnia 2011 roku. Jeżeli uzyskają one pozytywną opinię, od listopada 2011 roku poszczególne oddziały funkcjonować będą już w nowych lokalizacjach.


Szpital Wojskowy jest aktualnie przejmowany poprzez Miasto Elbląg. Został już złożony wniosek do KRS o rejestrację podmiotu pod nową nazwą Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią. Jednak dopiero uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej, numeru REGON i rzeczywisty wpis do KRS zakończy cały mechanizm, jednak wedle wykładnią prawa wniosek do KRS został złożony i tym samym placówka ma prawo funkcjonować pod nową nazwą, a organem założycielskim jest aktualnie Miasto Elbląg, a nie Ministerstwo Obrony Narodowej.


Kontrakt na finansowanie świadczeń z zakresu ginekologii i położnictwa, który Szpital Wojskowy straci na rzecz Szpitala Miejskiego wynosi 2,8 mln zł. Świadczenia neurologiczne zostały wycenione na 1,7 mln zł. Finansowanie leczenia chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim ma wartość 1,7 mln zł.


Czym jest Elbląg: Zmiana lokalizacji znaczenie w Leczenie E .