electus emja obligacji co to znaczy

Co to jest Electus: emisja obligacji o wartości 150 mln. Co znaczy: wartości 150 mln Electus.

Czy przydatne?

Electus: emisja obligacji o wartości 150 mln definicja

Co znaczy:

firma pozyskuje finansowanieElectus: emisja obligacji o wartości 150 mln

Electus otworzył 3-letni program emisji obligacji opiewający na łączną kwotę 150 mln złotych.>firma wyemitowała 32 tysiące obligacji o wartości tys. złotych każda. Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności firmy.

W pierwszej serii .>firma wyemitowała obligacje o wartości 32 mln zł i uzyskała 100 % subskrypcj. Obligacje emitowane są jako obligacje na okaziciela. Obligacje są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej w wysokości kwoty WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4 proc. w skali roku, z zastrzeżeniem, iż dla pierwszego okresu odsetkowego oprocentowanie będzie wynosiło 7,82 proc. w skali roku. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące. Terminem przydziału obligacji będzie dzień 20 października 2010 roku. Electus jest przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w obsłudze finansowej sektora służby zdrowia. Fundamentalnym obszarem działalności jest restrukturyzacja i finansowanie wierzytelności wobec zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów sfery budżetowej. .>firma nabywa wymagalne i niewymagalne wierzytelności na własny rachunek, przejmując w ustalonym zakresie spłaty zobowiązania, a następnie dokonuje ich restrukturyzacji. Fundamentalną korzyścią klientów ze świadczonych usług jest fakt, iż mechanizm ten umożliwia wierzycielowi ugodowe i sprawne odzyskanie należności i przyspieszenie przepływu gotówki i odblokowanie limitów dostaw dla danego kontrahenta. Taki schemat biznesowy jest także korzystny dla będącego w trudnej sytuacji finansowej dłużnika. Pozwala mu spłacać zobowiązanie w ramach długoterminowego porozumienia, co poprawia jego bieżącą płynność. Jest alternatywnym rozwiązaniem dla działań windykacyjnych.


Czym jest Electus: emisja obligacji o znaczenie w Leczenie E .