podwyższenie kontraktu co to znaczy

Co to jest EMC: podwyższenie kontraktu szpitala w Ozimku. Co znaczy: kontraktu szpitala w Ozimku.

Czy przydatne?

EMC: podwyższenie kontraktu szpitala w Ozimku definicja

Co znaczy:

Więcej środków z NFZ na leczenieEMC: podwyższenie kontraktu szpitala w Ozimku

Zarząd firmy EMC Instytut Medyczny Spółka akcyjnapoinformował o otrzymaniu umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej udzielania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.


Umowa obejmuje również świadczenia diagnostyczne kosztochłonne. Umowa dotyczy okresu od 1 marca do 31 grudnia 2011 roku. Świadczenia te udzielane są poprzez należący do EMC Instytut Medyczny Spółka akcyjna Szpital Św. Rocha w Ozimku koło Opola.

Wskutek podpisania umowy i aneksów zmianie uległo łączne max. zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Szpitala Św. Rocha w Ozimku za moment od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Wartość kontraktu placówki z NFZ wynosi aktualnie 12 002 031,57 zł.
Wskutek zawartej umowy i aneksów nastąpił przyrost wartości kontraktu o 831 470,50 zł.

Szpital w Ozimku posiada 134 łóżka. Prowadzi leczenie w dziedzinie chirurgii ogólnej (w tym zabiegi laparoskopowe i endoskopowe), chorób wewnętrznych (w tym szybka diagnostyka kardiologiczna), chorób dziecięcych irehabilitacji leczniczej. Poza fundamentalną działalnością medyczną szpital specjalizuje się w opiece długoterminowej kierując Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dorosłych, Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży, Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci Mechanicznie Wentylowanych i Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci.

EMC w Polsce posiada osiem szpitali zlokalizowanych we Wrocławiu, Ozimku, Ząbkowicach Śląskich, Kamieniu Pomorskim, Świebodzicach, Kowarach, Katowicach i Piasecznie. Do firmy należą cztery przychodnie (zespół przychodni „Lubmed” w Lubinie, gabinet przy Łowieckiej we Wrocławiu, zespół przychodni „Formica” we Wrocławiu i „Medycyna Familijna” w Katowicach).
Czym jest EMC: podwyższenie kontraktu znaczenie w Leczenie E .