kalz szpital odda pralnię co to znaczy

Co to jest Kalisz: szpital odda pralnię w oursourcing. Co znaczy: oursourcing Wojewódzki Szpital.

Czy przydatne?

Kalisz: szpital odda pralnię w oursourcing definicja

Co znaczy:

Dzierżawa źródłem dochodówKalisz: szpital odda pralnię w oursourcing

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu wynajmie na 2 lata powierzchnię około 46 m kw na usługi pralnicze. Szpital zamierza wybrać firmę do października 2010 roku, ponieważ wtedy wygasa umowa dzierżawy z dotychczasowym najemcą.
Samorząd wojewódzki, który wyraził zgodę na wydzierżawienie powierzchni, uzasadnił to tym, iż szpital uzyska dodatkowe źródło dochodów. Posunięcie nie ograniczy również działalności statutowej szpitala . Dzierżawca będzie ponosił wydatki powiązane z bieżącymi naprawami i zaopatrzeniem w media.

Dorobek szpitala to około 13 mln zł w gruntach i budynkach. Placówka prowadzi oddziały chirurgiczny i położniczo-ginekologiczny.

Przy szpitalu działa 35 poradni specjalistycznych. To są na przykład poradnia chorób wątroby, chirurgii szczękowo-twarzowej, chorób odzwierzęcych i pasożytniczych, neurologiczna z poradnią padaczkową, okulistyczna z laseroterapią, czy sportowo-lekarska. Pracują również specjalistyczne poradnie dziecięce takie jak gastroenterologii dziecięcej, hematologiczno-onkologiczna, oceny rozwoju małego dziecka, czy kardiologiczna i diabetologiczna.

Pod koniec 2009 roku szpital z pomocą środków unijnych kupił 3 aparaty RTG wspólnie z ucyfrowieniem, mechanizm archiwizacji badań radiologicznych, 2 aparaty USG i mammograf cyfrowy i 2 stacje diagnostyczne. Zakupy zostały wycenione na około 5,3 mln zł, w tym dofinansowanie unijne wyniosło blisko 4 mln zł. Zakupione w ramach projektu urządzenia medyczne były przeznaczone na wyposażenie zakładu Diagnostyki Obrazowej, bloku operacyjnego i oddziału położniczo-ginekologicznego. Przedtem w ramach ZPORR placówka kupiła tomograf komputerowy i aparat USG.

Kontrakt szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2010 wynosi prawie 98 mln zł. W 2009 roku było to 101 mln zł.


Czym jest Kalisz: szpital odda pralnię znaczenie w Leczenie K .