kardiologiczne badanie co to znaczy

Co to jest Kardiologiczne badanie USG. Co znaczy: Kardiologiczne badanie USG Kardiologiczne aparaty.

Czy przydatne?

Kardiologiczne badanie USG definicja

Co znaczy:

Echokardiografy umożliwiają szeroką diagnostykęKardiologiczne badanie USG

Kardiologiczne aparaty USG, podobnie jak urządzenia w każdej innej dziedzinie medycyny, podzielone są na klasy. Wymagane parametry zależne są od rodzaju badań, jakie mają być realizowane dzięki tego sprzętu.
Do wykonywania zdecydowanej większości badań UKG wystarczy aparat umożliwiający

diagnostykę w trybach obrazowania podstawowego B, trybie M, i trybach Dopplera - pulsacyjnego, ciągłego i Kolorowego. Nową kategorią są aparaty 3D/4D serca - pozwalające na szczegółową analizę funkcji wszystkich jam serca. Echokardiografy można także podzielić na stacjonarne i przenośne. Wszystkie echokardiografy powinny być zaopatrzone w jak najbogatszy pakiet pomiarowy z możliwością kreowania swoich wzorów i pomiarami z pakietu kardiologicznego na zapisanych obrazach w archiwum.


Od 80 d 200 tys. zł


Ceny aparatów USG kardiologicznych kształtują się zależnie od klasy na różnych

poziomach. Klasa ekonomiczna to aparaty w cenie od ok. 80 do 100 tys. złotych za aparat wspólnie z wyposażeniem. Do wyposażenia należy przeważnie głowica kardiologiczna z videoprinteren, a więc przeważnie służące urządzenie do wydruku obrazów z aparatu USG. Ceny aparatów klasy średniej kształtują się od ok.100 do 190 tys. złotych za aparat z wyposażeniem. Ceny aparatów klasy wyższej mogą wynosić nawet powyżej 200 tys. złotych.

- Oprócz tego na wydatek aparatu bardzo spory wpływ ma dodatkowe oprogramowanie, którego cena w zależności od zaawansowania i funkcji oferowanych może wahać się od kilku nawet do kilkuset tys. złotych, a również dodatkowe głowice. W tym przypadku wydatek zakupu wynosi od kilku tys. za fundamentalną głowicę do aparatu niskiej klasy do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tys. złotych za wysokospecjalistyczne głowice matrycowe, czy przezprzełykowe – mówi Grzegorz Suchorzyński, inż. aplikacji USG spółki Mar-Med.


Funkcje dodatkowe


aktualnie aparaty echokardiologiczne oferują coraz dokładniejszy, gęstszy i czystszy obraz 2D i obraz Dopplera. Wynika z tego, iż to co było jeszcze kilka lat temu zarezerwowane dla aparatów z najwyższych półek (anatomiczny tryb M, Doppler tkankowy, obrazowanie harmoniczne z odwróconym bodźcem i tym podobne), teraz występuje już w aparatach klasy średniej.

Dodatkowo z każdym rokiem aparaty ultrasonograficzne oferują nam coraz

więcej funkcji dodatkowych. Należą do nich funkcje przyspieszające i ułatwiające badanie (funkcje automatycznie optymalizujące obraz i spektrum Dopplera, automatyczne wyznaczanie i pomiary i tym podobne))) i zwiększające możliwości diagnostyczne (Stress echo - badanie wysiłkowe, Strain i Strain Rate - badanie kurczliwości mięśnia serca, obrazowanie 3D i 4D serca).


przeważnie klasa średnia


Na polskim rynku zdecydowanie > przeważnie kupowane są aparaty klasy niskiej

i średniej, które stanowią ok.1 90 proc. wszystkich aparatów. Wynika to pomiędzy innymi z możliwości finansowych placówek medycznych i możliwości zastosowania

sprzętu. Prowadzący placówkami wychodzą gdyż z założenia, iż nie ma sensu kupowanie drogiego aparatu, którego możliwości nie będzie można potem w pełni zastosować. W wielu placówkach pracują diagności wielu specjalizacji i w takim przypadku trzeba podjąć decyzję czy placówka kupuje jeden wysokiej klasy sprzęt ogólny (z funkcjami kardiologicznymi na średnim poziomie), czy kilka osobnych aparatów dla każdego ze ekspertów. Wiąże się to z tym, iż także do kardiologii trafia osobny aparat, lecz za tj. to aparat niskiej albo średniej klasy. Istnieją jednak placówki (raczej kliniki i wysokospecjalistyczne oddziały szpitalne), gdzie wymagany jest sprzęt klasy PREMIUM i w tych placówkach pracują aparaty najwyższej klasy, którego wartość może przekraczać nawet 500 tys. zł.

- Najnowszymi funkcjami dostępnymi w aparatach klasy PREMIUM są w pierwszej kolejności wyliczenia strain/strain rate/ dzięki sposoby SPECKLE TRACKING na obrazach 2D, a w w najwyższym stopniu zaawansowanych aparatach także na obrazach 3D, które umożliwiają wyliczenia parametrów dotąd niedostępnych jak Twist (skrętność osi) i Torsion (skrętność osi/długości) – mówi Piotr Piwowarski, Specjalista do sprawDiagnostyki Obrazowej z spółki TMS. – Ceny echokardiografów kształtują się z zakresie od około 120 – 1000 tys. złotych.


Konserwatywny rynek


- Rynek kardiologiczny jest rynkiem bardzo konserwatywnym i wielu spółkom oferującym sprzęt diagnostyczny bardzo trudno na nim zaistnieć. Zdecydowana przewarzająca część aparatów sprzedawanych w Polsce to aparaty Vivid. Aparaty te mają ugruntowaną pozycję na rynku i bardzo ciężko przełamać ich hegemonię, nawet mimo oferowania sprzętu o wyższych parametrach i w niższej cenie – mówi Grzegorz Suchorzyński.

Jednak jak zauważa Piotr Piwowarski z TMS, coraz częściej placówki medycznej kupują aparaty zapewniające jakość obrazu na bardzo wysokiem poziomie. To jest wtedy koszt rzędu 160-250 tys. złotych.

- > przeważnie gabinety prywatne kupują aparaty z klasy przenośnych albo stacjonarnych podstawowych. Szpitale w zależności od stopnia referencyjności zakupują aparaty z klasy z klasy wyższych albo klasy PREMIUM coraz częściej zaopatrzone w głowice do diagnostyki 3D/4D – mówi Piotr Piwowarski.
Co jest jest echokardiografia?


Echokardiografia, odmiennie ultrasonokardiografie. UKG albo echo serca to nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej oparta na użyciu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków (ultrasonografia), od struktur serca i sporych naczyń, z wykorzystaniem ultradźwięków o częstotliwości 1,5–10 MHz. Można wyróżnić różne rodzaje echokardiografii. To jest np. echokardiografia przezklatkowa, badanie realizowane przez ścianę klatki piersiowej, umożliwiające obrazowanie serca w badaniu: jednowymiarowym (M-mode) – umożliwiające ocenę wymiarów serca; dwuwymiarowym (2D) – umożliwiającym pomiary powierzchni i objętości i obliczenie frakcji wyrzutowej. trójwymiarowym (3D) – umożliwiającym ocenę struktur serca w perspektywie (obraz przestrzenny), co umożliwia precyzyjną ocenę serca w razie wad serca przed zabiegami kardiochirurgicznymi, a również badanie dopplerowskie oparte na użyciu zjawiska Dopplera, umożliwiające pomiar prędkości ruchu przedmiotów odbijających emitowaną wiązkę ultradźwięków, np. przepływu krwi w tętnicach. Echokardiografia przezprzełykowa realizowana jest z użyciem specjalnej sondy o średnicy ok.1 1 cm, która jest źródłem emitującym ultradźwięki i która zostaje umieszczona w przełyku. W badaniu wykorzystuje się fakt bliskiego sąsiedztwa przełyku z lewym przedsionkiem i lewą komorą serca. Istnieje kilka odmian głowic przezprzełykowych. Starsze: jednopłaszczyznowa (monoplane), dwupłaszczyznowa (biplane) i nowsze – wielopłaszczyznowe (omniplane), gdzie płaszczyznę skanowania można zamieniać w dziedzinie od 0 do 180 stopni. Najnowocześniejsze rozwiązanie pośród tych urządzeń to głowica do badań trójwymiarowych (3D TEE). Echokardiografia obciążeniowa służy do oceny kurczliwości mięśnia serca, w razie zwiększonego zapotrzebowania na energię, co zostaje wywoływane poprzez obciążenie pacjenta wysiłkiem w czasie badania, podanie leków nasilających zapotrzebowanie mięśnia serca na tlen, takich jak dobutamina, dipirydamol, adenozyna i szybką stymulację serca do uzyskania przyspieszenia jego akcji zazwyczaj z wykorzystaniem elektrody przezprzełykowej. Echokardiografia śródoperacyjna realizowana jest specjalną sondą, umożliwiającą bezpośrednie przyłożenie do mięśnia serca (sonda nasierdziowa) w czasie zabiegu kardiochirurgicznego. >>aktualnie, w czasie operacji serca, znacząco częściej wykorzystuje się głowice przezprzełykowe niż nasierdziowe. Echokardiografia kontrastowa realizowana jest w razie niedostatecznej jakości typowej TTE. W celu poprawy rozdzielczości obrazu podaje się dożylnie substancje mikropęcherzyków, > przeważnie powietrza. Najłatwiej można to osiągnąć, podając wstrząśnięty roztwór 0,9% NaCl. Istnieją także specjalne środki kontrastowe zawierające mikropęcherzyki.


Czym jest Kardiologiczne badanie USG znaczenie w Leczenie K .