kazimierza wielka modernizację co to znaczy

Co to jest Kazimierza Wielka: 3,3 mln zł na modernizację. Co znaczy: 3 mln zł na modernizację.

Czy przydatne?

Kazimierza Wielka: 3,3 mln zł na modernizację definicja

Co znaczy:

Dotacje unijne na przebudowę szpitalaKazimierza Ogromna: 3,3 mln zł na modernizację

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej podpisał umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to 3,3 mln zł. Stawka dofinansowania wyniosła 2 mln zł.
Dofinansowanie przyznano w ramach działania „Inwestycje w infrastrukturę zdrowia". Projekt przewiduje modernizację układu funkcjonalnego pomieszczeń i zakłada wyposażenie w nowe urządzenia i meble. Zostanie zakupiony sprzęt medyczny: aparat USG, komplet myjki endoskopowej, i dwa moduły do mierzenia ciśnienia. Przebudowa obiektu w dziedzinie budowlanym i funkcjonalnym obejmuje 1900 mkw. Modernizacja przewiduje wybrukowanie placu wewnętrznego o pow. 1260 mkw., podjazdu dla karetek, dojazdu do piwnicy przy kuchni, pomieszczenia dentalnego, wykonanie zadaszenia dla karetek, wykonanie ocieplenia, remont elewacji, wymianę stolarki okiennej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. W ramach realizowanych prac będą wykonane częściowe wyburzenia ścianek, zerwanie istniejącej posadzki, wykończenia ścian i założenie nowych posadzek, udrożnienie albo wykonanie nowych kanałów istniejącej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, prace w dziedzinie instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, zamiana kabin i remont 2 dźwigów. Prace obejmą budynek radiologii znajdujący się na parterze i laboratorium analityczne usytuowane na I piętrze, kuchnię i budynek dentalny. - Przebudowa i modernizacja wynika z konieczności dostosowania placówki ochrony zdrowia do Rozporządzenia MZ w kwestii wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej. Chcemy by nasi pacjenci mieli dostęp do nowych technologii medycznych. Z pewnością modernizacja poprawi jakość udzielanych świadczeń medycznych i bezpośrednio wpłynie na poprawę estetyki szpitala i otoczenia.- mówi dyrektor szpitala Anna Ciba. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy wielkiej złożona jest z jednego oddziału chorób wewnętrznych i pracowni prób wysiłkowych . W szpitalu funkcjonuje również 6 poradni specjalistycznych.


Czym jest Kazimierza Wielka: 3,3 mln zł znaczenie w Leczenie K .