wartości projektu\ pomoc proc co to znaczy

Co to jest KE: pomoc do 60 proc. wartości projektu. Co znaczy: pomoc do 60 procent wartości.

Czy przydatne?

KE: pomoc do 60 proc. wartości projektu definicja

Co znaczy:

Program zdrowotny przez wzgląd na nowym budżetem UEKE: pomoc do 60 procent wartości projektu

Harmonogram przygotowywania propozycji budżetu unijnego 2014-2020 powinien być gotowy do końca marca 2012 roku. Już teraz wiadomo, iż w sektorze zdrowia UE stawia na innowacje i powiązanie kosztów z PKB, a standardowy poziom finansowania projektów wyniesie 60 proc. ich wydatków.
Progi dofinansowania w nowym budżecie unijnym ulegną obniżeniuAutor: ShutterstockInnowacje są rozumiane nie tylko jako wprowadzanie nowych technologii, urządzeń medycznych, prób klinicznych, czy produktów, lecz również jako mechanizm organizacji ochrony zdrowia i jego struktura. UE zwróci również uwagę na używane zasoby i sposób finansowania mechanizmu. Innowacje są postrzegane jako baza do pomniejszenia wydatków leczenia i sposób poprawy jego jakości. Premiowane mają być również rozwiązania wykorzystywane współpracy transgranicznej na przykład przy zamianie informacji z rejestrów pacjentów.


Komisja Europejska w propozycjach zgłoszonych Parlamentowi Europejskiemu na rzecz sektora medycznego, wiąże sprawy gospodarcze z kondycją zdrowotną obywateli. Dlatego jej celem staje się powiększenie długości życia w dobrym zdrowiu. Ma to również służyć utrzymaniu zatrudnienia w ekipie wiekowej pomiędzy 20-64 lata na poziomie 75 proc. i tym samym przyczynić się do uniknięcia wczesnej emerytury na skutek dolegliwości. również osoby ponad 65 roku życia pozostające w dobrym zdrowiu mogą przyczynić się do znacznych oszczędności w budżetach zdrowotnych i mają wpływ na sytuację na rynku pracy. Unia zaleca również powiązanie kosztów na zdrowie z tempem wzrostu Produktu Krajowego Brutto traktując, iż przeciętnie publiczne opłaty na zdrowie mają wartość ok. 15 proc. środków publicznych będących do dyspozycji państwa i jego instytucji.


Dofinansowanie unijne nie przekroczy 60 proc. wydatków kwalifikowanych jeżeli projekt wpisuje się w cele unijnego programu zdrowotnego. W przypadkach wyjątkowej użyteczności finansowanie to może wynieść 80 proc. wydatków. Podobny poziom finansowania został zaproponowany w odniesieniu do podmiotów w sektorze organizacji pozarządowych. W przypadku inicjatyw posiadających bezdyskusyjną wartość dodaną i posiadających współfinansowanie władz krajów członkowskich odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, poziom finansowani może wynosić również 60 proc.. Wzrasta do 80 proc. jeżeli przychód brutto na mieszkańca jest niższy niż 90 proc. przeciętnej unijnej.


Beneficjentami finansowania unijnego mogą być funkcjonujące organizacje, władze publiczne, instytucje z sektora publicznego, w tym ośrodki badawcze, uniwersytety, lecz również podmioty niezależne od rządu prowadzące działalność non-profit, nie powiązane z biznesem komercyjnym i tym samym nie popadające w konflikt interesów.


Czym jest KE: pomoc do 60 proc znaczenie w Leczenie K .