kędzierzyn koźle integracja co to znaczy

Co to jest Kędzierzyn Koźle: Integracja IT z Helimed. Co znaczy: Integracja IT z Helimed Szpital.

Czy przydatne?

Kędzierzyn Koźle: Integracja IT z Helimed definicja

Co znaczy:

Rozliczanie usług diagnostyki obrazowejKędzierzyn Koźle: Integracja IT z Helimed

Szpital Powiatowy w Kędzierzynie Koźlu integruje mechanizm informatyczny obsługujący badania CT i MRI realizowane poprzez spółkę prywatną Helimed z systemem pracowni. Lekarze zyskają dostęp on line do badań. Placówka nie zamierza płacić za liczbę odtworzeń.
aktualnie rozliczenia pomiędzy szpitalem a Halimed odbywają się w oparciu o liczbę płyt CD, które otrzymuje doktor po wykonaniu badania diagnostyki obrazowej. Po integracji mechanizmów rozliczenie, przeglądanie badań będzie możliwe z zainstalowanych w szpitalu terminali. Opłata za wykonanie usługi następuje za wykonanie jednostkowego badania, za które jest ustalona określona kwota. Integracja mechanizmów umożliwi szpitalowi samodzielne generowanie liczby realizowanych badań.


Szpital zdecydował się na współpracę ze firmą prywatną z racji na wysokie wydatki zakupu sprzętu medycznego. Rocznie na potrzeby szpitala przeprowadzanych jest ok. 200-210 badań, w tym 170 badań tomografii i 30 badań rezonansu magnetycznego, za które placówka płaci w ramach uzyskanych refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia za realizowane procedury szpitalne. Prócz badań na potrzeby szpitala lekarze zatrudnieni w ZOZ zlecają badania ambulatoryjne, których wydatki pokrywane są z kontraktu NFZ przyznanego Helimed na diagnostykę obrazową. Szpital co określony czas organizuje konkursy na udzielanie świadczeń, gdzie głównym kryterium wyboru jest cena. Kwoty oferowane poprzez Helimed są niższe niż innych oferentów. W przeciwnym razie placówka, gdyż podpisała odrębne umowy najmu powierzchni i zlecania usług musiałaby uwzględniać wydatki transportu pacjentów przy korzystaniu z diagnostyki zlokalizowanej poza terenem szpitala.


Szpital w Kędzierzynie Koźlu prowadzi szesnaście oddziałów, blok operacyjny, centralną sterylizatornię i blok porodowy. Kontrakt placówki wynosi 58,5 mln zł, w tym na leczenie szpitalne jest przeznaczone ok. 50,5 mln zł. Szpital uzyskał finansowanie świadczeń stacjonarnych z zakresu neurologii, geriatrii, dermatologii, anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii, neonatologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pediatrii, leczenia chorób płuc i leczenia chorób wewnętrznych, okulistyki, otolaryngologii, urologii.


Kontrakt Helimed z oddziałem opolskim NFZ wynosi w 2011 roku 9,75 mln zł, w tym 2,1 mln zł w całym 2011 roku jest przeznaczone na badania tomografii komputerowej, a ok. 5 mln zł na badania rezonansu magnetycznego. Fundamentalną działalnością firmy Helimed są usługi medyczne z zakresu diagnostyki obrazowej. >>aktualnie spółka posiada 6 pracowni tomografii i 5 pracowni rezonansu. Helimed Diagnostics Imaging sp. z ograniczoną odpowiedzialnością należąca w 70 procent do Józefa Lubojańskiego posiada udziały w Helimed Diagnostics Imaging firma komandytowa. firma zatrudnia 180 osób.


Czym jest Kędzierzyn Koźle: Integracja znaczenie w Leczenie K .