kętrzyn konkurs dyrektora co to znaczy

Co to jest Kętrzyn: Konkurs na dyrektora szpitala powiatowego. Co znaczy: dyrektora szpitala.

Czy przydatne?

Kętrzyn: Konkurs na dyrektora szpitala powiatowego definicja

Co znaczy:

Nowe prawo a kadra kierowniczaKętrzyn: Konkurs na dyrektora szpitala powiatowego

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie jeszcze w sierpniu może ogłosić konkurs na dyrektora miejscowego szpitala powiatowego. Konkurs będzie prowadzony wedle założeniami Ustawy o działalności leczniczej. Wcześniejszy dyrektor złożył rezygnację w lipcu tego roku.
W przedostatnim tygodniu sierpnia ma odbyć się sesja Porady Powiatu, na której powinna zostać uformowana komisja konkursowa. Porada określi również oczekiwania starostwa wobec nowego dyrektora. Standardem jest przedstawienie poprzez szefa placówki programu rozwoju, tym bardziej, iż placówka jest zadłużona. Starostwo na razie nie zamierza przekształcać placówki w spółkę prawa handlowego. Nie jest również planowana jej likwidacja.


Ustawa o działalności leczniczej definiuje placówki udzielające świadczeń medycznych bez względu na to, czy są publiczne, czy prywatna jako podmioty lecznicze. Wg jej zapisów, należy przeprowadzić konkurs na kierownika podmiotu leczniczego, do którego zgłosi się przynajmniej dwóch kandydatów. Sposób i warunki przeprowadzania konkursów ma określić Minister Zdrowia, podobnie jak skład i tryb powoływania i odwoływania komisji konkursowej. Do czasu wydania aktu obowiązujące jest rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1998 roku w kwestii szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na wybrane stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komusji konkursowej i ramowego przepisu przeprowadzanego konkursu.


Szpital powiatowy w Kętrzynie posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości powyżej 20 mln zł. Na leczenie szpitalne jest przeznaczone 17,58 mln zł. Finansowanie z NFZ mają oddziały: leczenia chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii, pediatrii, neonatologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otolaryngologii. Placówka posiada również kontrakt na ratownictwo medyczne w wysokości 2,18 mln zł.


Czym jest Kętrzyn: Konkurs na dyrektora znaczenie w Leczenie K .