wygrała przetarg tomograf co to znaczy

Co to jest Kie Sp. z o.o. wygrała przetarg na tomograf. Co znaczy: ograniczoną odpowiedzialnością.

Czy przydatne?

Kie Sp. z o.o. wygrała przetarg na tomograf definicja

Co znaczy:

Szpital w Sochaczewie wydzierżawi sprzętKie Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością wygrała przetarg na tomograf

spółka Kie z siedzibą w Niepruszewie dostarczy tomograf komputerowy do SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Kie wygrała przetarg na wyposażenie pracowni tomografii komputerowej, składając ofertę o wartości 337,3 tys. zł brutto.
Tomograf komputerowy, który trafi do szpitala w Sochaczewie ma spiralny skaner. Szpital będzie dzierżawić sprzęt od spółki, która jest dystrybutorem aparatury medycznej, poprzez 18 miesięcy. Prócz Kie Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością do przetargu nie zgłosiła się żadna inna >>spółka.

Firma Kie rozpoczęła działalność na rynku diagnostycznego sprzętu medycznego w 1991 roku. Zajmuje się dzierżawą, leasingiem, sprzedażą i serwisem raczej rentgenowskich tomografów komputerowych, tomografów rezonansu magnetycznego i klasycznej aparatury RTG. Jest również dystrybutorem specjalistycznego oprogramowania medycznego wykorzystywanego na oddziałach radiologii. Dostarcza urządzenia nagrywające obrazy z badań radiologicznych na dyskach CD i zaawansowane, zdecydowanie polepszające kierowanie, narzędzia informatyczne do analizy, dystrybucji i archiwizacji cyfrowych obrazów spółki Merge eFilm. Oferuje również kompleksowe rozwiązania PACS do archiwizacji badań.

Drugim profilem działalności spółki jest świadczenie usług medycznych. KIE tworzy i prowadzi Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, wykorzystując do badań własny sprzęt medyczny. W tym roku >>>spółka rozpoczęła działalność w dziedzinie telemedycyny, uruchamiając nowoczesne centrum teleradiologii.

ZOZ Szpital Powiatowy w Sochaczewie świadczy usługi medyczne na podstawie umów zawartych z NFZ w dziedzinie lecznictwa szpitalnego w ramach 10 oddziałów szpitalnych (w tym SOR), ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ratownictwa medycznego, stomatologii.


Czym jest Kie Sp. z o.o. wygrała znaczenie w Leczenie K .