wydzierżawi tomograf co to znaczy

Co to jest KIE wydzierżawi tomograf za 304 tys. zł. Co znaczy: tomograf za 304 tys. zł spółka KIE.

Czy przydatne?

KIE wydzierżawi tomograf za 304 tys. zł definicja

Co znaczy:

SP ZOZ w Poznaiu wyposaża pracownię TKKIE wydzierżawi tomograf za 304 tys. zł

spółka KIE wydzierżawi tomograf komputerowy Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu Nr 1 w Poznaniu za 304 tys. zł. Umowa będzie trwała do końca października 2010 roku. Tomograf ma wykonywać do 350 badań na dzień.
Szpital prowadzi katedrę i klinikę okulistyki, klinikę kardiochirurgii, katedrę onkologii z oddziałami chirurgii i ginekologii onkologicznej, klinikę hematologii, katedrę i klinikę ftyzjopneumunologii, katedrę i klinikę chorób wewnętrznych, klinikę opieki paliatywnej. Szpital hospitalizuje kilkanaście tys. pacjentów rocznie i udziela kilkudziesięciu tys. porad. Prowadzi żywienie pozajelitowe i embolizację tętniaków. Embolizacje tętniaków mózgu realizowane są z dostępu udowego, dzięki platynowych spirali, odczepianych mechanicznie, dobieranych indywidualnie na podstawie anatomii i morfologii tętniaka. Zabiegi są realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital powstał w 1823 roku. Najwięcej pacjentów leczy się w nim na nadciśnienie tętnicze i przyjmuje chemioterapię. Jego kontrakt z narodowym Funduszem Zdrowia na 2010 roku wynosi 151 mln zł.

Firma KIE rozpoczęła działalność na rynku diagnostycznego sprzętu medycznego w 1991 roku. Zajmuje się dzierżawą, leasingiem, sprzedażą i serwisem raczej rentgenowskich tomografów komputerowych, tomografów rezonansu magnetycznego i klasycznej aparatury RTG. Jest ponadto dystrybutorem specjalistycznego oprogramowania medycznego wykorzystywanego na oddziałach radiologii. Dostarcza urządzenia nagrywające obrazy z badań radiologicznych na dyskach CD i zaawansowane narzędzia informatyczne do analizy, dystrybucji i archiwizacji cyfrowych obrazów spółki Merge eFilm. Oferuje również kompleksowe rozwiązania PACS do archiwizacji badań. >>spółka również tworzy i prowadzi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, wykorzystując do badań własny sprzęt medyczny.
Czym jest KIE wydzierżawi tomograf za znaczenie w Leczenie K .