kielce informatyzację co to znaczy

Co to jest Kielce: 1,33 mln zł na informatyzację. Co znaczy: informatyzację Świętokrzyskie Centrum.

Czy przydatne?

Kielce: 1,33 mln zł na informatyzację definicja

Co znaczy:

Organizacja pracy szpitalaKielce: 1,33 mln zł na informatyzację

Świętokrzyskie Centrum Matki i Doworodka w Kielcach planuje wdrożenie mechanizmów informatycznych w części medycznej i administracyjnej wspólnie z utworzeniem serwerowni i modernizacją sieci okablowania. Placówka otrzyma 1 mln zł dofinansowania UE na inwestycję wartą 1,33 mln zł.
Szpital zamierza zinformatyzować działalność medyczną całej placówki, raczej w obszarze ruchu chorych i części administracyjnej, na którą złoży się zintegrowanie mechanizmów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, gospodarki magazynowej i środków trwałych. Wszystko to ma przyczynić się do ulepszenia pracy, która aktualnie realizowana jest ręcznie. Projekt zakłada również wprowadzenie monitoringu w wybranych pomieszczeniach, raczej ze sprzętem medycznym i modernizację centrali telefonicznej. aktualnie placówka dysponuje systemem do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Projekt zakłada zarówno zakup oprogramowania, jak i komputerów. W pierwszym etapie, z racji na ograniczenia finansowe, nie będzie możliwości przesyłu plików obrazowych, aczkolwiek placówka potem zamierza wprowadzić taką sposobność.


Świętokrzyskie Centrum Matki i Dziecka Szpital Specjalistyczny prowadzi cztery oddziały: położniczy i patologii ciąży, ginekologiczny, neonatologiczny, patologii i intensywnej terapii noworodka. Szpital dysponuje certyfikatem ISO 9001:2000 przyznanym w 2004 roku. Świętokrzyskie Centrum Matki i Doworodka powstał wskutek przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego i Noworodków. Jego fundamentalne działy to ginekologia, położnictwo i neonatologia. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 rok wynosi 21,28 mln zł, w tym na leczenie szpitalneprzeznaczone jest ok. 20 mln zł. Położnictwo i ginekologia ma wartość 10,7 mln zł, neonatologia – 9 mln zł. Placówka świadczy usługi w takich specjalnościach na III poziomie referencyjnym.


Czym jest Kielce: 1,33 mln zł na znaczenie w Leczenie K .