kielce rozbudowę brachyterapii co to znaczy

Co to jest Kielce: 4,98 mln zł za rozbudowę brachyterapii. Co znaczy: rozbudowę brachyterapii.

Czy przydatne?

Kielce: 4,98 mln zł za rozbudowę brachyterapii definicja

Co znaczy:

Placówka wybrała wykonawcę projektuKielce: 4,98 mln zł za rozbudowę brachyterapii

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel SA w Jędrzejowie rozbuduje oddział brachyterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii za 4,98 mln zł brutto. Placówka podpisała również umowę na dofinansowanie unijne w wysokości 6 ,1 mln zł.
Projekt był wstępnie szacowany na 7 mln zł. Prace mają rozpocząć się przed zimą w 2010 roku. Wg harmonogramu bunkier do wysokonergetycznego urządzenia do napromieniania ze stacją transformatorową powinien być gotowy we wrześniu 2011 roku.

Centrum aktualnie posiada jeden budynek do napromieniania, lecz potrzeby wskazują na konieczność następnego. Długość i intensywność napromieniania dobierany jest indywidualnie w zależności od stanu pacjenta. Świętokrzyskie Centrum Onkologii prowadzi 13 działów i blok operacyjny, 21 poradni i 12 zakładów. Rokrocznie w Centrum leczonych jest ok. 165 tys. osób (w tym 15 tys. pacjentów w szpitalu i 150 tys. w poradniach). W razie niepowodzenia leczenia, w fazie terminalnej dolegliwości zapewniana jest opieka w stworzonym oddziale opieki paliatywnej. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne w 2010 roku wynosi 116, 7 mln zł. Na leczenie ambulatoryjne – powyżej 16 mln zł. W 2009 roku placówka przyniosła 34 mln zł strat wobec przychodów netto blisko 180 mln zł. Wydatki działalności operacyjnej wyniosły 196 mln zł w 2009 roku. Utrata na działalności operacyjnej wyniosła w 2009 roku powyżej 37 mln zł. Wartość wszystkich umów w 2010 roku z NFZ i Ministerstwem Zdrowia wynosi 138,8 mln zł. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel SA w Jędrzejowie powstało w 1990 roku wskutek przekształcenia z przedsiębiorstwa państwowego. Firma realizuje projekty budowlane obiektów użyteczności publicznej, mieszkaniowe, przemysłowe, rolnicze, budownictwo w dziedzinie ochrony środowiska, modernizacji i renowacji obiektów zabytkowych. aktualnie realizuje budowę parkingu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Projekt w Centrum Onkologii będzie pierwszą szpitalna inwestycja, która wykona spółka. Firma zatrudnia średnio 300 pracowników.


Czym jest Kielce: 4,98 mln zł za znaczenie w Leczenie K .