kielce rzędowy tomograf co to znaczy

Co to jest Kielce: 64-rzędowy tomograf dla szpitala. Co znaczy: dla szpitala Samorząd województwa.

Czy przydatne?

Kielce: 64-rzędowy tomograf dla szpitala definicja

Co znaczy:

Nowa aparatura diagnostycznaKielce: 64-rzędowy tomograf dla szpitala

Samorząd województwa świętokrzyskiego zgodził się na przyjęcie poprzez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Kielcach darowizny- 64-rzędowego tomografu komputerowego. Będzie to jedyne takie urządzenie w woj..
Aparat został kupiony z funduszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kielecki szpital otrzyma tomograf Somatom Definition AS wspólnie z wyposażeniem, który umożliwi wykonywanie bardzo szczegółowych badań

u małych pacjentów placówki (aktualnie WSSzD posiada aparat 4-rzędowy). Przed przyjęciem sprzętu szpital musi przebudować pomieszczenia do tomografii komputerowej, aby dostosować je do wymagań nowej aparatury. Placówka rocznie hospitalizuje 15-16 tys. małych pacjentów na ośmiu oddziałach, w tym hematologiczno-onkologicznym, urazowo-ortopedycznym, chorób dziecięcych – kardiologiczno-nefrologiczno-pulmkonkologiczno-alergologicznych, oddział chorób dziecięcych z pododdziałem neurologiczno-infekcyjnym, oddział chorób dziecięcych endokrynologiczno-diabetologicznych i chirurgii, traumatologii i urologii. Rocznie udziela około 100 tys. porad specjalistycznych w 9 poradniach, w tym między innymi reumatologicznej, nefrologicznej, chorób zakaźnych. Po półroczu 2010 roku Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach miał powyżej 8,87 mln zł zobowiązań wymagalnych, a ogółem – 22,67 mln zł. Szpital miał również około 4 mln zł utraty. Kontrakt szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2010 rok wynosi około 46 mln zł, w tym na leczenie szpitalne - powyżej 43 mln zł.


Czym jest Kielce: 64-rzędowy tomograf znaczenie w Leczenie K .