kilkadziesiąt chorobę co to znaczy

Co to jest Kilkadziesiąt mln zł na chorobę Niemanna-Picka. Co znaczy: Niemanna-Picka Ministerstwo.

Czy przydatne?

Kilkadziesiąt mln zł na chorobę Niemanna-Picka definicja

Co znaczy:

Terapie chorób rzadkichKilkadziesiąt mln zł na chorobę Niemanna-Picka

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt programu leczenia dolegliwości Niemanna-Picka typu C. Zakłada on zakwalifikowanie terapii tej rzadkiej dolegliwości z zastosowaniem miglustatu jako świadczenia gwarantowanego. NFZ szacuje, iż roczny wydatek tej terapii to kilkadziesiąt mln zł.
- Propozycja resortu zdrowia to bardzo dobra wiadomość dla osób chorych, tym bardziej, iż leczenie jest aktualnie kosztowne i pokrywane w całości ze środków własnych – ocenia Rzecznik Praw Pacjenta, który po raz pierwszy w styczniu 2010 r. dostał prośbę od rodziców dziecka z chorobą Niemanna-Picka o podjęcie działań w celu zmiany aktualnych regulacji prawnych. Począwszy od 24 lutego ubiegłego roku Krystyna Barbara Kozłowska kilkakrotnie występowała do Ministra Zdrowia w tej sprawie.


Przygotowany poprzez Ministerstwo Zdrowia projekt programu leczenia dolegliwości Niemanna-Picka typu C to Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresów programów zdrowotnych. aktualnie jest na kroku konsultacji socjalnych i określeń międzyresortowych. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych wydał pozytywną rekomendację dla tej zmiany.


wedle szacunkami Narodowego Funduszu Zdrowia, opartymi na danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, całkowite opłaty powiązane z finansowaniem świadczenia wynosiłyby od 19,79 mln złotych w roku pierwszym (do 54 leczonych pacjentów) do 47,29 mln złotych w roku piątym (65 leczonych pacjentów).R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Kilkadziesiąt mln zł na znaczenie w Leczenie K .