kluczowa opcja zmiany ceny co to znaczy

Co to jest Kluczowa opcja zmiany ceny w umowie. Co znaczy: w umowie Szpitale, jeżeli nie.

Czy przydatne?

Kluczowa opcja zmiany ceny w umowie definicja

Co znaczy:

skutki Ustawy refundacyjnejnajważniejsza opcja zmiany ceny w umowie

Szpitale, jeżeli nie przewidziały możliwości zmiany w umowach o zakup leków, staną przed koniecznością ich rozwiązania. Stanie się tak, jeżeli sposób zakupu preparatów w określonym horyzoncie czasowym jest sprzeczny z zasadami ustalania cen zawartymi w Ustawie refundacyjnej.
Danuta TarkaAutor: Danuta TarkaNowe prawo nakłada wymóg ustalania dobowych dawek definiowanych praktycznie dla każdego kupowanego leku. Tj. utrudnienie formalne i praktyczne, gdyż zakłada przewidzenie metody postępowania z pacjentem, który może różnie reagować na zaordynowane preparaty. Leki kupowane są w drodze przetargu. Jeśli cena leku jest wyższa od ceny urzędowej, szpital staje przed problemem. jeżeli nie przewidział opcji renegocjacji umowy to, wedle obowiązującym stanem prawnym powinien umowę rozwiązać i kupić lek od kogoś innego. To spowoduje konieczność ogłaszania następnych przetargów, chyba, iż sprzedający zgodzi się na zawarcie stosownych aneksów /z obniżeniem ceny leków / do zawartych już umów. Nawet jeżeli umowa została podpisana przed wejściem w życie Ustawy refundacyjnej, to jednak obowiązuje ona w określonym terminie, a płatności dokonywane są sukcesywnie w zależności od realizacji dostaw. W czasie gdy prawo mówi wyraźnie, iż szpital nie może zapłacić za lek więcej niż to jest przewidziane ustawowo. Dokonywanie więc płatności o wyższej wartości niż ustalone limity są z tymże prawem sprzeczne. Równocześnie Ustawa refundacyjna rodzi napięcia miedzy farmaceutami a lekarzami. Farmaceuci odmawiają niekiedy refundacji recept wystawionych na samego lekarza albo członka rodziny. to jest rezultatem różnych interpretacji regulaminów i wymaga niewątpliwie wyjaśnienia .


Czym jest Kluczowa opcja zmiany ceny w znaczenie w Leczenie K .