kolbud termomodernizacja co to znaczy

Co to jest Kolbud: termomodernizacja za 1,2 mln zł. Co znaczy: termomodernizacja za 1,2 mln zł.

Czy przydatne?

Kolbud: termomodernizacja za 1,2 mln zł definicja

Co znaczy:

Inwestycja w oszczędności energii w szpitaluKolbud: termomodernizacja za 1,2 mln zł

Kolbud z Kolna wykona prace powiązane z termomodernizacją szpitala ogólnego w Kolnie za 1,2 mln zł. Projekt warty łącznie 2 mln zł dostał blisko 1,5 mln zł dofinansowania unijnego. Inwestycja potrwa do końca września 2011 roku.
Prace obejmą wymianę kotła grzewczego, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie budynków. Termomodernizacja pozwoli szpitalowi na znaczące oszczędności w zużyciu energii. Przewidywane pomniejszenie zużycia energii w 2012 roku ma wynosić 721,083 MW/h. Szpital Ogólny w Kolnie posiada 8 oddziałów. Należą do nich oddział chirurgii ogólnej, oddział paliatywno hospicyjny, pediatryczny, położniczo ginekologiczny, neonatologiczny dla przewleke chorych, psychiatrii ogólnej, paliatywno hospicyjny.

Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 rok wynosi 11,79 mln zł, w tym na leczenie szpitalne – 8,4 mln zł. Największe umowy obejmują leczenie chorób wewnętrznych – 2,96 mln zł i świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej – 2,18 mln zł. Placówka dysponuje kontraktem na rehabilitację leczniczą – 395 tys. zł i na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień – powyżej mln złotych. Umowy na świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mają wartość 1,38 mln zł.

Kolbud jest spółką działającą na rynku usług budowlanych od 1993 roku. Spółka zrealizowała inwestycje między innymi w szpitalu w Bielsku Podlaskim. Najwięcej umów ma na wykonanie projektów w szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej.


Czym jest Kolbud: termomodernizacja za znaczenie w Leczenie K .