kolbuszowa informatyzacja co to znaczy

Co to jest Kolbuszowa: informatyzacja za 2,5 mln zł. Co znaczy: informatyzacja za 2,5 mln zł.

Czy przydatne?

Kolbuszowa: informatyzacja za 2,5 mln zł definicja

Co znaczy:

Szpitale moga starać się o zaliczki na ITKolbuszowa: informatyzacja za 2,5 mln zł

Szpital powiatowy w Kolbuszowej zamierza w pierwszym tygodniu października ogłoszenie pierwszego z kilku planowanych przetargów na informatyzację placówki. Całość projektu jest szacowana na 2,5 mln zł.
- Szpitale już mogą ogłaszać przetargi w ramach Podkarpackiego Mechanizmu Informacji Medycznej i starać się o zaliczki – mówi Zbigniew Strzelczyk, dyrektor placówki - W naszym przypadku inwestycja obejmie część medyczną szpitala i dziesięciu przychodni terenowych.

Oczekiwane dofinansowanie projektu ma wynieść 80 procent jego wydatków.

Szpital w Kolbuszowej hospitalizuje rocznie ok. 10 tys. pacjentów. Placówka prowadzi siedem oddziałów, w tym nefrologii, chorób wewnętrznych, noworodkowy, chirurgii ogólnej. Dysponuje laboratorium, pracownią USG. Przy placówce funkcjonuje również zakład opiekuńczo-leczniczy. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosi w 2010 roku 25,89 mln zł, w tym na leczenie szpitalne – 15,58 mln zł. Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze udzielane poprzez szpital są o wartości 2, 26 mln zł. Kontrakt na hemodializo terapię wynosi 3 mln zł. Na leczenie stacjonarne umowy na usługi w dziedzinie leczenia chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej wynoszą każda powyżej 3,5 mln zł, na świadczenia z zakresu nefrologii – 2,3 mln zł.

PSIM ma objąć szpitale prowadzone poprzez samorząd województwa podkarpackiego i 22 szpitale powiatowe. W części powiatowej informatyzacja ma kosztować około 60 mln zł. Dotacja unijna na całość to około 55,5 mln zł. Umowa o współpracy z samorządami lokalnymi została zawarta jeszcze w 2008 roku. Jej celem jest ujednolicenie standardów mechanizmów teleinformatycznych jednostek służby zdrowia i zapewnienie spójności mechanizmów informatycznych wszystkich placówek medycznych na terenie województwa podkarpackiego.


Czym jest Kolbuszowa: informatyzacja za znaczenie w Leczenie K .