kolejny krok zdrowia co to znaczy

Co to jest Kolejny krok do e-zdrowia. Co znaczy: e-zdrowia Obradująca 27.01.2011 r. podkomisja.

Czy przydatne?

Kolejny krok do e-zdrowia definicja

Co znaczy:

Rząd usunie lukę w projekcie ustawy o SIOZnastępny krok do e-zdrowia

Obradująca 27.01.2011 r. podkomisja specjalna Komisji Zdrowia Sejmu RP do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (SIOZ) uznała nowy dowód osobisty jako środek elektronicznej autoryzacji personelu medycznego w systemie SIOZ.
Robert MołdachAutor: Pracodawcy RPProjekt ustawy w przedłożeniu rządowym dopuszczał autoryzację personelu medycznego w Systemie Informacji Medycznej tylko z pomocą certyfikatu zgodnego z ustawą o podpisie osobistym, tj. elektronicznego zaświadczenia, dzięki którego dane wykorzystywane do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby. Okazało się to być niezgodne z przyjętą w 2010 r. nową ustawą o dowodzie osobistym. Państwowy elektroniczny podpis osobisty zawarty w dowodzie osobisty wydanym od 1.07.2011 r., decyzją parlamentu nie będzie zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym. Tym samym nie mógłby służyć identyfikacji w SIOZ. Brak zmiany oznaczałby, iż dziesiątki tys. osób z personelu medycznego musiałyby zakupić i co roku (albo dwa lata) odnawiać właściwy podpis elektroniczny. Stanowiłoby znaczny wydatek dla przedsiębiorstw ochrony zdrowia i/((albo ich pracowników. Powodowałoby również nieuzasadnione wsparcie ustawowe komercyjnych operatorów podpisów elektronicznych w wypadku, gdy kraj podjęło decyzję o wydawaniu nowych dowodów z elektronicznym podpisem osobistym służącym identyfikacji w publicznych systemach informatycznych.

Problem został podniesiony w czasie posiedzenia podkomisji poprzez Pracodawców RP. Podziękować należy prowadzącej obrady pani poseł Beacie Liberze-Małeckiej, która dopuściła na szeroką dyskusję specjalistów w toku prac podkomisji. Rząd, reprezentowany poprzez sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca i Dyrektora Centrum Mechanizmów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Leszka Sikorskiego uznał argumenty Pracodawców RP i zadeklarował złożenie do protokołu stosowej autopoprawki. Ma ona istotne znaczenie dla świadczeniodawców. Każda transakcja z pomocą nowego dowodu osobistego jest gdyż automatycznie znaczona czasem, co rozwiązuje >następny ważny problem finansowy. Należy jednak zauważyć, iż ustawa, aczkolwiek formułuje długo oczekiwane trwałe podstawy dla rozwoju e-zdrowia w Polsce, wymagać będzie istotnego dostosowania się wszystkich świadczeniodawców na ich wydatek do rygorów ustawy. Będzie to przedsięwzięcie kosztowne organizacyjnie i finansowo. Jest na to tylko 3 lata - do 31.08.2014 r.


Czym jest Kolejny krok do e-zdrowia znaczenie w Leczenie K .