kołobrzeg szpital dotacją co to znaczy

Co to jest Kołobrzeg: szpital z dotacją 3,5 mln zł. Co znaczy: szpital z dotacją 3,5 mln zł.

Czy przydatne?

Kołobrzeg: szpital z dotacją 3,5 mln zł definicja

Co znaczy:

stworzenie większy oddział intensywnej terapiiKołobrzeg: szpital z dotacją 3,5 mln zł

Regionalny Szpital w Kołobrzegu otrzyma dotację z Urzędu Marszałkowskiego w stawce 3,5 mln złotych na modernizację oddziału intensywnej terapii – dostosowanie do wymagań ustawowych w części budowlanej i sprzętowej.
Na sali ogólnej oddziału intensywnej terapii zwiększy się liczba łóżek i >stworzenie sala izolatka ze śluzą zlokalizowaną na odpowiadającej normom powierzchni użytkowej. Spełnione zostaną obowiązki dotyczące ciągów technologicznych i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. Zostanie wykonana rozbiórka i demontaż wszystkich instalacji sanitarnych, technicznych i elektrycznych, a następnie montaż zgodnie ze szczegółowym projektem budowlanym i wykonawczym. Po modernizacji przedmiot oddziału intensywnej terapii i bloku operacyjnego będzie stanowił racjonalnie zorganizowaną i funkcjonalną całość.

Środki finansowe zabezpieczone zostały w budżecie samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2010 w wydatkach przewidzianych na finansowanie albo dofinansowanie sprzętu i aparatury medycznej i modernizacji i remontów wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia.

Szpital w Kołobrzegu prowadzi 16 oddziałów, w tym okulistyczny, psychiatryczny, neurologiczny, otolaryngologiczny, pediatryczny, oddział dializ, rehabilitacji i zintegrowany blok operacyjny. Przy placówce działają 23 poradnie specjalistyczne, w tym hematologiczną, hepatologiczną, nefrologiczną, reumatologiczną, preluksacyjną, logopedyczną, leczenia bólu. Posiada laboratorium centralne i mikrobiologiczne, a również pracownię diagnostyki obrazowej. Szpital był laureatem w rankingu Gazele Biznesu w 2009. Placówka posiada również certyfikaty: Kierowania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Certyfikat Akredytacyjny CMJ, ISO 14001:2004.


Czym jest Kołobrzeg: szpital z dotacją znaczenie w Leczenie K .