kompleksowa informatyzacja co to znaczy

Co to jest Kompleksowa informatyzacja to szybkość działania. Co znaczy: informatyzacja to prędkość.

Czy przydatne?

Kompleksowa informatyzacja to szybkość działania definicja

Co znaczy:

mechanizmy informatyczne w szpitaluKompleksowa informatyzacja to prędkość działania

Informatyzacja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie to projekt w większości finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość projektu to 3,9 mln zł. Zakończenie prac nad kompleksową informatyzacją nastąpi jeszcze w tym roku.
Krystyna Piskorz-OgórekAutor: WSSD OlsztynZałożeniem projektu jest informatyzacja części medycznej, administracyjno-finansowej i zarządczej szpitala. Obiektem projektu jest instalacja w szpitalu sieci informatycznej, zamiana i uzupełnienie sprzętu komputerowego i rozbudowa kompleksowego i kompatybilnego mechanizmu informatycznego we wszystkich jednostkach organizacyjnych szpitala. Mechanizm będzie rozbudowany o moduły pozwalające na elektroniczny obieg zleceń, obsługę apteki i apteczek oddziałowych, obsługę laboratorium i pracowni diagnostycznych. Przeprowadzenie kompleksowej informatyzacji umożliwi między innymi pełną ewidencję zdarzeń medycznych i przebiegu leczenia, wytwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej, pełne i kompleksowe kierowanie obrotem lekiem, elektroniczne przekazywanie zleceń i wyników badań diagnostycznych, pełną elektroniczną obsługę pracowni diagnostycznych, elektroniczną ewidencję wydatków leczenia pacjenta, rozliczanie, ewidencję świadczeń, umów, kontraktów wspólnie z wyceną archiwizacji danych, rejestrację pacjentów on line, kontrolę wydatków, tworzenie analiz zarządczych placówką.


Projekt zakłada również sposobność rejestracji pacjenta przez Internet i dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta w wyznaczonych punktach szpitala i przychodni. Rozwiązanie to nie jest aktualnie szeroko służące w państwie, najprawdopodobniej może się nim pochwalić tylko kilka placówek. Także zakres zbieranych informacji dotyczących leczenia pacjentów i wydatków jego terapii będzie znacząco wykraczał poza aktualnie obowiązujące standardy szpitalnych mechanizmów informatycznych. Planowany kształt i funkcjonalność mechanizmu wspomagającego kierowanie placówką jest także rozwiązaniem dostępnym jedynie w kilkunastu szpitalach w państwie. Dzięki wprowadzeniu elektronicznej obsługi laboratorium i pracowni diagnostycznych wzrośnie komfort pracy personelu. Natychmiastowy powrót wyników badań do zleceniodawcy, tuż po ich wykonaniu i zatwierdzeniu, znacząco skróci mechanizm diagnozowania i podjęcia leczenia. Włączenie do mechanizmu urządzeń laboratoryjnych umożliwi szybkie wprowadzenie danych o wykonanych badaniach i znacząco ograniczy sposobność pomyłki. Mechanizm informatyczny przejmie sporo żmudnych czynności (na przykład wielokrotne przepisywanie danych zlecenia i pacjenta, tworzenie sprawozdań i statystyk). Skróci to czas regularnie realizowanych czynności (((na przykład wyszukiwanie dokumentacji, zapis raportów radiologicznych, planowanie badań i tym podobne).

Czym jest Kompleksowa informatyzacja to znaczenie w Leczenie K .