konferencja medycyny co to znaczy

Co to jest Konferencja Medycyny Ratunkowej i Katastrof. Co znaczy: Ratunkowej i Katastrof Tematem.

Czy przydatne?

Konferencja Medycyny Ratunkowej i Katastrof definicja

Co znaczy:

Opieka nad pacjentem w centrach urazowychnarada Medycyny Ratunkowej i Katastrof

Tematem przewodnim tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Ratunkowej

i Katastrof będzie opieka nad pacjentem z obrażeniami wielonarządowymi w kontekście funkcjonowania nowo stworzonych centrów urazowych w Polsce.
Dla polskiego szpitalnictwa specjalistycznego to jest zupełnie nowe wyzwanie, wymagające intensywnych wysiłków zarówno ze strony organizacyjnej, jak i edukacyjnej. Tegoroczna >>narada będzie platformą wzajemnej zamiany pierwszych doświadczeń personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych) i organizatorów mechanizmu ratownictwa medycznego z całego państwie, związanych z funkcjonowaniem centrów urazowych.

Centra urazowe zostały utworzone na mocy znowelizowanej w lipcu 2009 r. Ustawy

o ratownictwie medycznym. Powstały w trzynastu szpitalach (między innymi w WSS im. M. Kopernika

w Łodzi), które spełniają szczegółowe wymogi organizacyjne, kadrowe, mają konieczne wyposażenie diagnostyczne i techniczne: posiadają ((między innymi szpitalny oddział ratunkowy, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, blok operacyjny i oddziały chirurgiczne

i neurochirurgiczne i stały dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki obrazowej

i laboratoryjnej.

Pierwsze centra urazowe zaczęły działać w 2010 r. Jakie doświadczenia, problemy i wątpliwości narodziły się w trakcie pierwszego roku ich funkcjonowania? Na te pytania będą odpowiadać uczestnicy konferencji w trakcie swoich wystąpień. Dziedzina konferencji zwłaszcza będzie koncentrować się wokół następujących zagadnień:

- problem z zachowaniem standardu tak zwany „złotej godziny”

- omówienie okresu przedszpitalnego opieki nad chorym z obrażeniami wielonarządowymi

- moment szpitalny i wszystkie jego etapy

- żywienie chorego z obrażeniami wielonarządowymi w czasie następnych etapów leczenia

- aspekty prawne postępowania z pacjentem z obrażeniami wielonarządowymi

- profilaktyka zakażeń przy urazach wielonarządowych

- specyfika pacjenta z urazem wielonarządowym ze współistniejącymi chorobami przewlekłymi

- rehabilitacja chorego po leczeniu urazu wielonarządowego

- stosunki z odbytych szkoleń polskiego personelu medycznego w centrach urazowych działających od wielu lat za granicą

- rola środków masowego przekazu w opanowaniu zdarzeń masowych i mnogich (na przykład sporych katastrof komunikacyjnych czy budowlanych).

Istotnym wymiarem konferencji będzie także próba wypracowania wspólnych strategii działania, a również standardów postępowania w obszarze sprawozdawczości i statystyki, (((między innymi ujednolicenie metody raportowania dla celów łatwiejszego porównywania działalności centrów urazowych.

Konferencji będą towarzyszyć warsztaty praktyczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kopernika.
Strona kluczowa konferencjiProgram konferencjiFormularz zgłoszeniowy

Czym jest Konferencja Medycyny znaczenie w Leczenie K .