konieczna wymogów co to znaczy

Co to jest Konieczna definicja wymogów do kontraktowania. Co znaczy: do kontraktowania jeżeli.

Czy przydatne?

Konieczna definicja wymogów do kontraktowania definicja

Co znaczy:

Łagodniesze zasady finansowanianiezbędna pojęcie wymagań do kontraktowania

jeżeli kontrakty na leczenie miałby być mniejsze dla tych placówek, które nie spełniają wymagań prawa to na początku trzeba określić te obowiązki. Byłbym ostrożny przy łagodzeniu wymagań sprzętowych, aczkolwiek rozumiem braki kadrowe.
Krzysztof TuczapskiAutor: Krzysztof TuczapskiOczywiście prawie każdy szpital musi mieć rezonans magnetyczny, czy tomograf komputerowy, lecz mniej restrykcyjne zasady sprzętowe to pozwolenie na wykorzystywanie taryfy ulgowej wobec pacjenta. Rozumiem trudności kadrowe, ponieważ aktualnie nie wszystkie placówki cierpią na niedobór lekarzy tej czy innej specjalności. Jednak przy zmianach powinien być możliwy jakiś moment przejściowy, aczkolwiek nie wiem, czy ich przeprowadzenie w takiej formie, jaką chce rząd jest możliwe ze względów proceduralnych. Nie ma nowej ustawy o ZOZach, a więc nie ma definicji szpitala. Nie wiadomo, czy to jest podmiot zapewniający pełen dostęp do świadczeń medycznych i posiada swoją salę operacyjną, czy także usług wybiórczych, podmiot, który świadczy na przykład usługi zabiegowe mając wynajętą salę operacyjną. Narodowy Fundusz Zdrowia ustala własne obowiązki, które należy spełnić, by uzyskać kontrakt na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia. A tych nie ma. Wydaje się, iż wystarczy złagodzić bądź przedłużyć moment rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego obowiązki dostosowania się placówek do sanitarnych regulaminów unijnych i nie będzie potrzeby zmniejszania kontraktów. Tym bardziej, iż od dawna mówiło się o ich nowelizacji i wydłużeniu w okresie ich wejścia w życie. W czerwcu 2009 roku projekt został poddany wizytom społecznym i odtąd nic się nie zmieniło. W czasie gdy aktualnie mówi się, iż >>jeżeli ktoś nie spełnia tych wymagań to będzie miał mniejszy kontrakt. Co za tym idzie nie wiadomo, ponieważ nie ma ustalonych warunków brzegowych do negocjacji.


Czym jest Konieczna definicja wymogów znaczenie w Leczenie K .