konieczna reforma służby co to znaczy

Co to jest Konieczna jest reforma służby zdrowia. Co znaczy: reforma służby zdrowia Praktyka z lat.

Czy przydatne?

Konieczna jest reforma służby zdrowia definicja

Co znaczy:

Niski jest poziom satysfakcji pacjenciniezbędna jest reforma służby zdrowia

Praktyka z lat 2007-2009 pokazała, iż mimo znacznego wzrostu nakładów na opiekę medyczną, poziom satysfakcji pacjentów (bądź jej całkowity brak) nie uległ zmianie. Przeciętny pacjent nie ma wiedzy na temat metody finansowania opieki medycznej.
Adam RozwadowskiAutor: Ene-MedTa niewiedza skutkuje, iż Polacy boją się reformy służby zdrowia, a jest ona w tej chwili szczególnie konieczna, w obliczu nowej dyrektywy unijnej, dopuszczającej swobodny wybór lekarza i placówki medycznej. Wg wyliczeń, sposobność skorzystania pacjentów z prywatnych placówek medycznych spowoduje deficyt rocznego budżetu NFZ w wysokości około 2-3 mld zł. Co chwilę pojawiają się pomysły na poprawę sytuacji w służbie zdrowia. Jednym z nich jest pomysł Związku Powiatów Polskich, opierający na możliwości dodatkowego sprzedawania usług poprzez szpitale publiczne. Postulat ten pozostaje jednak w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji nie tylko w relacji do szpitali prywatnych, lecz również do przekształconych szpitali samorządowych, których jest aktualnie blisko 80. Każda placówka medyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży usług medycznych i powinna funkcjonować w oparciu o zasady kodeksu handlowego. Wypracowany zysk – niestety, to jest rzadki sytuacja w sektorze publicznym, potrzebny jest właśnie na remonty, inwestycje, nowe usługi i technologie aż wreszcie na podwyżki płac. W razie szpitala publicznego, każda próba kalkulowania ceny usługi komercyjnej zawsze będzie rażąco zaniżona i stanowić obiekt nieuczciwej konkurencji, gdyż wydatki funkcjonowania takiej placówki nie mają przełożenia rynkowego.

Mechanizm opieki medycznej w Polsce został nazwany kiedyś „ostatnim skansenem PRL-u” i to jest stwierdzenie prawdziwe.
Mechanizm ten stanowi niestety obiekt gry politycznej, zresztą nieumiejętnie prowadzonej poprzez następne grupy rządzące. Przykładów jest sporo. Jednym z nich jest sprawa dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, które mogą dostarczyć do mechanizmu znaczne środki finansowe. Wystarczy sięgnąć choćby po gotowe przykłady z państw UE albo rodzime opracowanie Polskiej Izby Ubezpieczeń. Skłonność do dodatkowego ubezpieczenia nastąpi wtedy, kiedy część składki obowiązkowej będzie można przekazać do ubezpieczyciela prywatnego. Rozwiązanie tj. od dawna obecne na przykład w systemie emerytalnym i na pewno nie podważa zasady solidaryzmu społecznego.

Istnieje zatem pilna potrzeba wprowadzenia systemów, które spowodują efektywny dopływ środków finansowych do mechanizmu opieki zdrowotnej. Należy do nich pomiędzy innymi dodatkowe ubezpieczenia, współpłacenie za część świadczeń, zastosowanie środków gromadzonych na funduszach społecznych na przykład Zakładowych Funduszach Świadczeń społecznych, jak także podniesienie obowiązkowej składki zdrowotnej. Jednak działania te nie przyniosą pożądanego efektu, jeśli nie zostaną związane z restrukturyzacją szpitali publicznych. Mam nadzieję, iż zapowiadany poprzez Ministerstwo Zdrowia pakiet ustaw, zmierza właśnie w tym kierunku.Czym jest Konieczna jest reforma służby znaczenie w Leczenie K .