konieczna reforma systemu co to znaczy

Co to jest Konieczna reforma systemu ochrony zdrowia. Co znaczy: mechanizmu ochrony zdrowia.

Czy przydatne?

Konieczna reforma systemu ochrony zdrowia definicja

Co znaczy:

Pomysły na polepszenie sytuacjiniezbędna reforma mechanizmu ochrony zdrowia

Pracodawcy RP postulują reformy w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Pośród proponowanych zmian jest współpłacenie i uzależnienie wprowadzenie usług komercyjnych poprzez publiczne placówki od przekształcenia ich w firmy kapitałowe.
Zdaniem pracodawców RP obowiązkowe przekształcenie SPZOZów w firmy prawa handlowego zlikwiduje sposobność nadmiernego zadłużania się placówek, wprowadzi czytelne zasady świadczenia usług zdrowotnych, poszerzy możliwości pozyskiwania środków o kredyt bankowy i zdefiniuje osoby odpowiedzialne na podejmowane decyzje. Uzależnienie zaś możliwości świadczenia usług komercyjnych poprzez SPZOZy od przekształcenia w firmy kapitałowe spowoduje równe obciążenia podatkiem CIT i zagwarantuje wycenę świadczeń w oparciu o zasady rachunkowości. Współpłacenie zaś przyczyni się do ograniczenia niepotrzebnych konsultacji lekarskich i badań i poprawi dostępność do świadczeń medycznych osób naprawdę potrzebujących.

Pracodawcy RP postulują również rozszerzenie możliwości wydatkowania środków z zakładowego funduszu socjalnego na ochronę zdrowia, zmiany pobierania składek KRUS i wprowadzenie 7-procent podatku VAT na usługi zdrowotne finansowane ze środków prywatnych. To ostatnie posunięcie przyczyniłoby się do powiększenia środków na ochronę zdrowia o około 1 mld zł w 2011 roku. Organizacja postuluje również wprowadzenie ograniczonej rocznym limitem ulgi w podatku PIT od wartości otrzymanych od pracodawcy albo opłaconych prywatnie świadczeń medycznych, co przyczyniłoby się do wsparcia ujawniania obrotu gospodarczego w ochronie zdrowia.


Czym jest Konieczna reforma systemu znaczenie w Leczenie K .