konieczna rzetelna kalkulacja co to znaczy

Co to jest Konieczna rzetelna kalkulacja kosztów leczenia. Co znaczy: rzetelna kalkulacja wydatków.

Czy przydatne?

Konieczna rzetelna kalkulacja kosztów leczenia definicja

Co znaczy:

Maciej Sobkowski, z-ca dyr GP SK w Poznaniuniezbędna rzetelna kalkulacja wydatków leczenia

Przekształcaniu w firmy powinna towarzyszyć konkurencja dla NFZ. Rzetelna kalkulacja wydatków leczenia umożliwi oszacowanie budżetu niezbędnego do zagwarantowania poprzez kraj właściwej dostępności i ciągłości usług przy zachowaniu bilansowania.
Maciej SobkowskiAutor: M. SobkowskiKalkulacja ta powinna uwzględniać wydatki ponoszone poprzez szpitale kliniczne, wysokospecjalistyczne, w razie których utrzymanie jednego łózka szpitalnego jest droższe o ok. 30 procent Aktualnie sporo szpitali w Polsce jest finansowanych w stopniu niewystarczającym, aby na bieżąco bilansować działalność, co w znaczny sposób może także wpływać na jakość świadczonych usług medycznych. Wykorzystanie właściwego zestawu systemów finansowania świadczeń zdrowotnych stanowi jeden z najważniejszych przedmiotów determinujących efekt albo porażkę w zarządzaniu jakością usług medycznych.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że utrzymanie wysokiego poziomu jakości wymaga dużego nakładu środków finansowych ze strony świadczeniodawcy. Wiąże się to gdyż z ciągłym podnoszeniem kwalifikacji personelu, poprawą stanu infrastruktury szpitalnej i inwestowaniem w nowoczesną aparaturę medyczną. Sama zmiana formy działalności szpitali bez równoległego wprowadzenia konkurencyjności pośród płatników świadczeń zdrowotnych nie przyniesie oczekiwań rezultatów. Proponowanie poprzez NFZ ceny za świadczenia zdrowotne znacząco poniżej realnych wydatków ich realizacji jest działaniem potęgującym i tak już bardzo trudną sytuację finansową szpitali, w tym istotnie jednostek o profilu ginekologiczno-położniczym. Dyrektorzy tych szpitali, działając wedle art. 68 punkt3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą odmówić pomocy kobietom rodzącym i pomocy w ratowaniu życia noworodków. Skutkuje to konieczność zadłużania jednostek. Przeprowadzane analizy ekonomiczne wykazują, iż znaczna część procedur z przedmiotowego zakresu jest nieopłacalna, przynosząc szpitalom utraty finansowe (do samego cięcia cesarskiego szpital musi dokładać ok. 2000 zł). Przypadek dramatycznie się pogorszyła na przestrzeni ostatnich trzech lat, kiedy to znacznie wzrosły ceny produktów i usług (energia, środki jednorazowego użytku, leki, utylizacja odpadów, środki czystości i in.), a wartość za pkt. rozliczeniowy i wycena punktowa procedur medycznych nie uległy zmianie. Problem ten dotyka w pierwszej kolejności szpitale monoprofilowe (takie jak Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu), które nie mogą kompensować źle wycenionych procedur realizowaniem świadczeń dochodowych.


Czym jest Konieczna rzetelna kalkulacja znaczenie w Leczenie K .