konieczna wykładnia odmowy co to znaczy

Co to jest Konieczna wykładnia odmowy przyjęcia pacjenta. Co znaczy: niezbędna wykładnia odmowy.

Czy przydatne?

Konieczna wykładnia odmowy przyjęcia pacjenta definicja

Co znaczy:

Krystyna Grzenia, dyr. szpital św. Wojciecha, Gdańskniezbędna wykładnia odmowy przyjęcia pacjenta

firma kapitałowa jest formułą bardziej przejrzystą i wielu wypadkach sprawniejszą niż SP ZOZ. Zdaniem Krystyny Grzeni, dyrektora Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha w Gdańsku, do jej funkcjonowania niezbędne jest ustalenie podstawy odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala.
- To powinien rozstrzygnąć sąd. Prawnicy zawsze twierdzą, iż zastosowanie limitu nie może być powodem nieprzyjęcia pacjenta, lecz nie jest określona podstawa takiego postępowania – mówi Krystyna Grzenia – Nasz szpital i tak weryfikuje zgłoszenia, a nasze ponadlimity wynikają ze zmniejszonego w 2011 roku finansowania w stosunku do 2010 roku. Równocześnie liczba pacjentów zgłaszających się do szpitala nie pomniejszyła się. Powstaje więc pytanie o to, czy uzasadniona jest odmowa przyjęcia do szpitala albo jego opóźnienie w razie pacjenta z arytmią, w wypadku wskazań do hospitalizacji, której brak może skończyć się źle. Są to dylematy, na które trzeba odpowiedzieć w imię spokoju prawnego i lekarzy i szpitala.


Szpital św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie ma najwięcej spośród placówek podlegających samorządowi pomorskiemu wykonanych świadczeń powyżej limit- po pół roku 2011 roku –o wartości ok. 10 mln zł. Zdaniem dyrektor Krystyny Grzeni wynika to ze zmniejszonego finansowania również świadczeń kardiologicznych. Równocześnie ograniczanie działalności tylko z pozoru poprawia kondycję finansową, gdyż potencjał jest od tego, by go jak najlepiej wykorzystywać. Placówka wystąpi na drogę sądową, jeżeli Pomorski NFZ pisemnie odmówi zapłaty za wykonane świadczenia.


- Odmowa do szpitala nie jest taka prosta. Ludzie będą szukać pomocy tym bardziej, ze są ubezpieczeni i są do niej uprawnieni– mówi Krystyna Grzenia – Nie może być również, iż ktoś ma akurat pecha i zachorował, kiedy skończył się limit. W mojej ocenie limity nie powinny być określane. Na świecie są limity finansowe, lecz sposób postępowania określają standardy, wg których wskazanie do hospitalizacji jest uzasadnione. Nie ma takich sytuacji jak w Polsce, iż wobec wskazań medycznych część procedur się wykonuje, ponieważ zmieściły się w limicie, a część nie, ponieważ go przekraczają.


R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Konieczna wykładnia odmowy znaczenie w Leczenie K .